Математичні моделі загальної економічної динаміки з урахуванням соціально-економічної кластеризації

Математичні моделі загальної економічної динаміки з урахуванням соціально-економічної кластеризації : монографія / Л.М. Буяк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 392 с.

Монографія присвячена проблемам моделювання економічної динаміки з урахуванням економічної структури суспільства та особливостей еволюції соціально-економічних систем. У ній розкрито теоретико-методологічні аспекти системного дослідження економіки, сучасні підходи до управління соціально-економічними системами дослідження економіки,  сучасні підходи до управління соціально-економічними системами та прийняття відповідних рішень, принципи моделювання процесів і явищ, характерних для сучасних економічних реалій. Розроблено комплекс моделей, які описують мультистабільність економічних систем і вплив державного регулювання на перехідні економічні процеси, моделі економічної динаміки на різних рівнях ієрархії та державного регулювання в період соціальних перетворень, імітаційну модель економіки України.

Для фахівців у галузі моделювання економічної динаміки, викладачів прикладних економічних і математичних спеціальностей, аспірантів, студентів і широкого кола науковців.

 

Зміст книги

Передмова

Вступ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

1.1. Становлення методології економічних досліджень

1.2. Закономірності та особливості розвитку соціально-економічних систем

1.3. Нові підходи до управління соціально-економічними системами з позицій еволюційної економічної теорії

1.4. Синергетичний підхід до управління соціально-економічними системами

1.5. Україна і Європа: від дезорганізації до самоорганізації

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

2.1. Загальні методи моделювання складних динамічних систем

2.2. Моделювання динаміки соціально-економічних систем

2.3. Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

2.4. Деякі концептуальні аспекти моделювання економічної структури суспільства

РОЗДІЛ 3. МУЛЬТИСТАБІЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

3.1. Модель рівноважних економічних станів

3.2. Мультистабільність економічної системи, ідентифікована у полі купівельної спроможності й капіталозабезпечення

3.3. Вплив державного регулювання на перехідні економічні процеси

РОЗДІЛ 4. МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЇЄРАРХІЇ

4.1. Модель економічної динаміки з урахуванням ринку землі

4.2. Моделювання економіки з урахуванням тіньового сектора

4.2.1. Модель взаємодії тіньового та легального секторів економіки

4.2.2. Державний вплив на взаємодію легальної та тіньової економік

4.3. Динамічна модель економіки з урахуванням економічної структури суспільства та екологізації виробництва

4.4. Макромодель коливання валютного курсу та його впливу на сучасний стан економіки України

4.5. Автоматизоване проектування програмного забезпечення математичних моделей динаміки економічних систем

РОЗДІЛ 5. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ПЕРІОД СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

5.1. Модель динамічної взаємодії державного та приватного секторів економіки

5.2. Взаємодія виробничого та банківського секторів економіки

5.3. Модель динаміки економіки з урахуванням іпотечного ринку

5.4. Вексельне кредитування у низькопродуктивній економіці

РОЗДІЛ 6. ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

6.1. Інтегрування господарства України в економіку Європи. Базова математична модель соціально-економічних процесів у державах Європейського Союзу

6.2. Математична модель національного господарства

6.3. Моделювання зміни економічної структури у процесі інтегрування господарства України в економіку Євросоюзу або Росії

6.4. Імітаційна модель економіки України

6.4.1. Узагальнена модель економіки України

6.4.2. Залежність економічних процесів від окремих їхніх параметрів

6.4.3. Опис програмного забезпечення

Література