Математичні методи та моделі ринкової економіки: методичні вказівки

Математичні методи та моделі рикової економіки : метод. вказівки / уклад. : Р.Р. Білоскурський, І.С. Вінничук, С.В. Іщенко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 32 с.

У методичних вказівках наведено рекомендації для вивчення навчальної дисципліни “Математичні методи та моделі рикової економіки”.

Для студентів спеціальності 8.0305021 – “Економічна кібернетика”.

Зміст книги

Вступ

Тема 1. Методологічні засади математичного моделювання процесів, об’єктів  і явищ ринкової економіки

Тема 2. Математичні моделі та методи аналізу економічного розвитку на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях

Тема 3. Еволюційні математичні методи та моделі аналізу та прогнозування економічних змін

Тема 4. Моделювання й аналіз адаптивних і раціональних очікувань на різних рівнях управління

Тема  5. Математичне моделювання економічної безпеки на різних рівнях управління

Тема 6. Математичні методи та моделі індикативного планування та діагностики ймовірного банкрутства підприємства

Тема 7. Діагностика банкрутства підприємства з використанням математичного інструментарію нечіткої логіки

Тема 8. Математичні моделі антикризового індикативного планування методами аналізу ієрархій

Тема 9. Математичні методи та моделі аналізу процесів інноваційного розвитку підприємства

Тема 10. Математичне моделювання функціонування й оцінювання стратегій розвитку малих підприємств

Тема 11. Математичні методи та моделі оцінювання системних характеристик підприємства: маневреність, життєздатність, надійність, ризик, напруженість, інерційність

Перелік питань до іспиту

Список література