Основи математичного моделювання соціально-економічних процесів: методичні вказівки

Основи математичного моделювання соціально – економічних процесів: Методичні вказівки / Бойчук М.В., Семчук А.Р., Лазорик В.В. – Чернівці: Рута, 2000. – 55 с.

У методичних вказівках наведено варіанти завдань до лабораторних робіт з математичного моделювання соціально-економічних процесів.

Зміст книги

1. Моделі та моделювання
2. Ігрові моделі економіки (ігрова імітація)
3. Імітація у вигляді графів (Сітьове планування)
4. Математичні моделі міжгалузевого балансу
5. Модель міжнародної торгівлі (обміну)
6. Модель Леонтьева – Форда
7. Економічні моделі парної лінійної регресії
8. Економетричні моделі квазілінійної парної регресії
9. Міжгалузевий баланс економічного району
Література