Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті в умовах невизначеності: Лабораторний практикум

Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті в умовах визначеності : лабораторний практикум / уклад. : О.Ю. Вінничук, Л.В. Скращук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 60 с.

Видання містить типові моделі та методи прийняття рішень, їх застосування в аналізі й аудиті. Деталізовано зміст і алгоритм вионання відповідних лабораторних робіт і завдань для самостійного опрацювання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування практичних навичок застосування моделей та методів прийняття рішень в аналізі й аудиті в умовах визначеності.

Для студентів економічних напрямів підготовки та всіх, хто цікавиться методологією прийняття управлінських рішень.

Зміст книги

Передмова
Лабораторна робота №1. Метод підбору параметра в економіко-математичній моделі
Лабораторна робота №2. Методи та моделі лінійного програмування, їх застосування в аналізі й аудиті
Лабораторна робота №3. Моделі нелінійного програмування та їх застосування в аналізі й аудиті
Лабораторна робота №4. Моделі управління запасами підприємства
Лабораторна робота №5. Моделі та методи економічного аналізу
Список літератури