Моделі прийняття рішень в економіці: тестові завдання: навч. посібник

Моделі прийняття рішень в економіці. Тестові завдання : навч. посібник / В.С. Григорків, М. В. Григорків. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2021. – 72 с.

Навчальний посібник містить тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань із основ методології прийняття рішень в економіці та призначений для підготовки бакалаврів і магістрів із спеціальностей економічного профілю.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст книги

Передмова

Тестові завдання до теми 1: загальні поняття прийняття рішень в економіці       

Тестові завдання до теми 2: прийняття рішень в умовах визначеності

Тестові завдання до теми 3: прийняття рішень в умовах повної невизначеності та ризику        

Тестові завдання до теми 4: теоретико-ігрові моделі прийняття рішень  

Тестові завдання до теми 5: прийняття рішень в умовах нечіткої інформації      

Ключі до тестових завдань

Список літератури