Моделі прийняття рішень в економіці: вибрані завдання для тематичного контролю: навч. посібник

Моделі прийняття рішень в економіці: вибрані завдання для тематичного контролю : навч. посіб. / В.С. Григорків, М.В. Григорків. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. 48 с.

Посібник містить практичні завдання для вибіркового тематичного контролю і самоконтролю базових знань із моделей прийняття рішень в економіці. Запропоновані завдання охоплюють матеріал, який присвячений прийняттю рішень в умовах визначеності, повної невизначеності та ризику, в теоретико-ігрових умовах і умовах нечіткої інформації.

Для студентів економічних і інших прикладних спеціальностей.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. Прийняття рішень в умовах визначеності

Тема 2. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності та ризику

Тема 3. Прийняття рішень в теоретико-ігрових умовах

Тема 4. Прийняття рішень в умовах нечіткої інформації

Список використаних джерел