Моделі ринкової економіки: метод. вказівки

Моделі ринкової економіки: метод. вказівки / уклад. : Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Вінничук, В.С. Григорків. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 52 с.

У методичних вказівках наведено рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Моделі ринкової економіки».
Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»).

Зміст книги

ВСТУП

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ, ОБ’ЄКТІВ І ЯВИЩ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 2. КЛАСИЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ТА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 3. ЕВОЛЮЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

ТЕМА 4. МОДЕЛЮВАННЯ Й АНАЛІЗ АДАПТИВНИХ І РАЦІОНАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ

ТЕМА 5. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ

ТЕМА 6. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОГО БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 7. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

ТЕМА 8. МОДЕЛІ АНТИКРИЗОВОГО ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

ТЕМА 9. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 10. МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕМА 11. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДПРИЄМСТВА: ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, РИЗИК, НАПРУЖЕНІСТЬ, ІНЕРЦІЙНІСТЬ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ