Моделі ринкової економіки: тестові завдання

Моделі ринкової економіки : тестові завдання : навч. посібник  / О. Ю. Вінничук, В.С. Григорків. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2021. – 92 с.

Навчальний посібник містить тестові завдання для поточного та підсумкового контролів знань із навчальної дисципліни «Моделі ринкової економіки».

Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»).

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ, ОБ’ЄКТІВ І ЯВИЩ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

ТЕМА 3. МОДЕЛЮВАННЯ Й АНАЛІЗ АДАПТИВНИХ  І РАЦІОНАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ

ТЕМА 4. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ

ТЕМА 5. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОГО БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 6. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДПРИЄМСТВA

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

КЛЮЧІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ