Моделювання економіки: практикум: навч. посіб.

Григорків В.С., Григорків М.В. Моделювання економіки: практикум: навч. посіб. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2023. 208 с.

Навчальний посібник містить типові завдання та приклади їх виконання для практичних і лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи, контролю і самоконтролю базових знань із моделювання економіки. Охоплений матеріал розкриває елементи теорії моделей поведінки споживачів і виробників, виробничих функцій, моделей загальної та ринкової рівноваги, а також міжгалузевих балансових моделей та моделей економічного зростання.
Для студентів економічних та інших прикладних спеціальностей.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА
Тема 1. Неокласичні функції корисності: аналіз властивостей та характеристик ефективності використання товарів
Тема 2. Знаходження та інтерпретація розв’язків неокласичної моделі поведінки споживача
Тема 3. Функції попиту на товари та граничної вартості грошей
Тема 4. Рівняння Слуцького, його застосування у задачах порівняльної статики та класифікації товарів
Тема 5. Коефіцієнти еластичності попиту на товари й умови агрегації
Тема 6. Виробничі функції: властивості та характеристики ефективності використання виробничих ресурсів
Тема 7. Моделі максимізації прибутку та випуску продукції. Функції попиту на виробничі ресурси та пропозиції випуску продукції
Тема 8. Основне матричне рівняння теорії фірми. Аналіз чутливості функцій попиту на ресурси та пропозиції випуску продукції до змін цінових параметрів
Тема 9. Моделі багатопродуктової фірми в умовах досконалої конкуренції
Тема 10. Моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції
Тема 11. Павутиноподібна модель установлення рівноважної ціни
Тема 12. Диференціальна модель Еванса формування ціни на однотоварному ринку
Тема 13. Диференціальна модель Самуельсона формування рівноважних цін на багатотоварному ринку
Тема 14. Статична модель Леонтьєва. Аналіз продуктивності моделі
Тема 15. Динамічна модель міжгалузевого балансу
Тема 16. Оптимізаційна динамічна модель Леонтьєва з термінальним критерієм
Тема 17. Модель Неймана
Тема 18. Неокласичні макровиробничі функції
Тема 19. Лінійні динамічні моделі економічного зростання
Тема 20. Неокласичні моделі економічного зростання
Список використаних джерел