Моделювання еколого-економічної взаємодії: навчальний посібник

Моделювання еколого-економічної взаємодії: Навчальний посібник / Григорків В.С. – Чернівці: Рута, 2007. – 84 с.

Навчальний посібник є вступним курсом до теорії моделювання еколого-економічних систем і систем сталого розвитку. В ньому викладено деякі найбільш відомі моделі еколого-економічної взаємодії та сфери їх застосування.
Для студентів прикладних економічних і математичних спеціальностей вузів.

Зміст книги

Передмова
Вступ
Розділ 1. Моделі та ринкові механізми статичної міжгалузевої еколого-економічної взаємодії
1.1. Модель Леонтьєва-Форда
1.2. Двоїста модель Леонтьєва-Форда відносно цін
1.3. Ціноутворення на основі моделі Леонтьєва-Форда
1.4. Моделювання екологічних податків
1.5. Деякі оптимізаційні моделі міжгалузевої еколого-економічної взаємодії
1.6. Модель нелінійного еколого-економічного міжгалузевого балансу
1.7. Стохастичні моделі Леонтьєва-Форда і їх детерміновані еквіваленти
Розділ 2. Моделі еколого-економічної динаміки
2.1. Схема побудови повної динамічної моделі еколого-економічної системи
2.2. Динамічна міжгалузева модель Леонтьєва-Форда
2.3. Оптимізаційна агрегована модель контролю над забрудненням довкілля
2.4. Модель оптимального збору врожаю
2.5. Оптимальний розподіл інвестицій в еколого-економічній системі
Список рекомендованої літератури