Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення (Монографія)

Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення / В.С. Григорків, Л.М. Буяк, С.В. Іщенко. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 264 с.

Монографія присвячена проблемам моделювання ринку землі сільськогосподарського призначення та його впливу на загальну економічну динаміку. У ній розкрито соціально-економічні особливості ринку землі, сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняного ринку сільськогосподарських земель, теоретичні та методичні засади ціноутворення на ринку землі. Розроблено комплекс моделей впливу ринку землі сільськогосподарського призначення на економічну динаміку, що дозволяють встановити основні закономірності та тренди розвитку соціально-економічних процесів у ринковій економіці під час і після встановлення ринку землі та підвищити якість відповідних управлінських рішень. Створено інформаційне та програмне забезпечення, призначене для проведення імітаційних експериментів із запропонованими моделями та отримання важливих знань про поведінку економічних систем в умовах функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення.

Для студентів, аспірантів і викладачів прикладних економічних і математичних спеціальностей, а також фахівців у галузі математичного моделювання економічної динаміки.

Зміст книги

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ  ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
1.1. Соціально-економічні особливості формування ринку землі
1.2. Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняного ринку сільськогосподарських земель
1.3. Теоретичні та методичні засади ціноутворення на ринку землі
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ
2.1. Моделі ринкової поведінки власників землі сільськогосподарського призначення
2.2. Динамічна модель економіки у розширеній системі показників економічної структури суспільства та цін
2.3. Моделі економічної динаміки в умовах суттєвого впливу на ринок землі виробничих фондів аграрного сектора
2.4. Моделювання економіки з урахуванням трансакційних витрат на ринку землі сільськогосподарського призначення
РОЗДІЛ 3. КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ РИНКУ ЗЕМЛІ
3.1. Узагальнена модель ринку землі сільськогосподарського призначення та її комп’ютерно-інформаційне забезпечення
3.2. Аналіз показників економічної динаміки на основі розв’язків узагальненої моделі
3.3. Експериментальне дослідження залежності розв’язків узагальненої моделі від її параметрів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ