Моделювання економіки. Частина 2: Навчальний посібник

Моделювання економіки. Частина 2: Навчальний посібник / Григорків В.С. – Чернівці: Рута, 2006. – 100 с.

Навчальний посібник присвячено питанням моделювання економічних систем на макрорівні. Викладений матеріал стосується балансових моделей міжгалузевих зв’язків та моделей економічного росту.
Для студентів прикладних економічних і математичних спеціальностей ВНЗ.

Зміст книги

Вступ
Розділ 1. Міжгалузеві балансові моделі та їх узагальнення
1.1. Схема міжгалузевого балансу
1.2.Формалізація моделі Леонтьєва
1.3. Дослідження продуктивності моделі Леонтьева
1.4. Коефіцієнти трудових витрат та витрат виробничих фондів
1.5. Порівняльна статика моделі Леонтьева
1.6. Стохастичний аналог моделі Леонтьева
1.7. Динамічна модель міжгалузевого балансу
1.8. Аналіз оптимальних траєкторій динамічної моделі Леонтьева засобами магістральної теорії
Розділ 2. Моделі економічного росту
2.1. Концептуальна модель одно секторної економіки
2.2. Неокласичні макровиробничі функції
2.3. Моделі економічного росту рамсеївського типу
2.3.1. Деякі варіанти моделі Рамсея
2.3.2. Модель Солоу
2.4. Якісний аналіз моделі економічного росту зі сталим керуванням
2.4.1. Існування рівноважних станів економіки
2.4.2. Оптимальний режим збалансованого росту
2.4.3. „Золоте правило” накопичення
2.5. Дослідження моделі оптимального економічного росту
2.5.1. Опис та аналіз моделі як задачі оптимального керування
2.5.2. Поведінка типових траєкторій
2.5.3. Термінальні оцінки руху вздовж типових траєкторій
2.5.4. Структура оптимального керування
2.6. Моделювання запізнення в процесі освоєння інвестицій
2.7. Моделювання науково-технічного прогресу
Список рекомендованої літератури