Моделювання економіки. Частина I: навчальний посібник

Моделювання економіки.Частина 1: Навчальний посібник / Григорків В.С. – Чернівці: Рута, 2006. – 124 с.

Навчальний посібник присвячено питанням моделювання економічних систем на мікрорівні. В ньому викладено класичні результати з моделювання поведінки споживачів та виробників і їх ринкової взаємодії.
Призначений для студентів прикладних економічних і математичних спеціальностей вузів.

Зміст книги

Вступ
Розділ І. Моделі поведінки споживачів
1.1. Простір товарів та відношення переваги
1.2. Поняття функції корисності. Теорема Дебре
1.3. Неокласичні функції корисності
1.4. Неокласична модель поведінки споживача
1.5. Функції попиту та граничної вартості грошей
1.6. Рівняння Слуцького
1.6.1. Зміна попиту в залежності від зміни ціни одного з товарів
1.6.2. Зміна попиту в залежності від зміни компенсованої ціни одного з товарів
1.6.3. Зміна попиту в залежності від зміни доходу
1.6.4. Рівняння та матриця Слуцького
1.7. Класифікація товарів
1.8. Еластичність попиту та умови агрегації
Розділ II. Виробничі функції
2.1. Поняття виробничої функції та основні підходи до її моделювання
2.2. Класифікація виробничих функцій
2.3. Сфера застосування виробничих функцій
2.4.Деякі загальні властивості та характеристики виробничих функцій
2.5.Типові функції випуску
2.5.1. Степеневі виробничі функції
2.5.2. Виробничі функції з постійною еластичністю заміщення ресурсів
2.5.3. Функції випуску з постійними пропорціями
2.5.4. Лінійні виробничі функції
2.6.Виробничі функції структурного типу
Розділ III. Моделі поведінки виробників
3.1. Модель максимізації прибутку
3.2. Модель максимізації випуску
3.3. Функції попиту та пропозиці
3.4.Порівняльна статика фірми. Основне матричне рівняння теорії фірми
3.4.1. Реакція виробника на зміну ціни випуску
3.4.2. Реакція виробника на зміну цін ресурсів
3.4.3.Реакція виробника на одночасну зміну ціни випуску та цін ресурсів
3.4.4. Аналіз чутливості функцій попиту та пропозиції до змін цінових параметрів
3.5. Неокласичні моделі багатопродуктової фірми в умовах досконалої конкуренції
3.6.Моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції
3.6.1. Монополія та монопсонія
3.6.2. Олігополія та олігопсонія
Розділ IV. Моделі взаємодії споживачів і виробників
4.1. Павутиноподібна модель встановлення рівноважної ціни
4.2. Модель Еванса
4.3. Модель Самуельсона
4.4. Класична модель загальної економічної рівноваги
4.5. Модель Вальраса
Список рекомендованої літератури