Моделювання економіки: методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт

Моделювання економіки: Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” / Буяк Л.М., Григорків В.С. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 45 с.

Методичні вказівки включають рекомендації, послідовність виконання та вимоїн до оформлення курсових робіт. Подано перелік тем курсових робіт, список рекомендованої літератури і додатки, необхідні для написання та оформлення курсових робіт.