Моделювання іпотечного кредитування (Монографія)

Моделювання іпотечного кредитування: монографія / Ярошенко О.І.  – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 176 с.

У монографії досліджено становлення та розвиток інституту іпотеки, характер його впливу на економічні процеси в країні, здійснено аналіз сучасного стану іпотечного кредитування в Україні. Розроблено моделі прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень іпотечним кредитором, зокрема моделі погашення іпотечного кредиту з урахуванням ряду факторів.
Для студентів економічних і математичних спеціальностей вузів, аспірантів, викладачів і фахівців, які використовують методи економіко-математичного моделювання.

Зміст книги

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи організації іпотечного кредитування
1.1. Іпотечний кредиту системі ринкових відносин
1.2. Зарубіжний досвід іпотечного кредитування
1.3. Іпотечне кредитування в Україні
1.4. Механізм банківського іпотечного кредитування
1.5. Концептуальний підхід до моделювання іпотечного кредитування
Розділ 2. Моделі прийняття оперативних рішень іпотечним кредитором
2.1. Моделі іпотечного кредитування та їх практична реалізація
2.2. Моделі іпотечного кредитування за умови сплати банком податку на прибуток
2.3. Моделі іпотечного кредитування в умовах інфляції
2.4. Моделі іпотечного кредитування з достроковим погашенням
2.5. Моделі іпотечного кредитування з пільговим періодом
Розділ 3. Моделі прийняття тактичних рішень іпотечним кредитором
3.1. Моделі оцінки повернення іпотечного кредиту
3.2. Модель визначення оптимального обсягу кредиту
3.3. Моделі оцінки прибутку позичальника
Розділ 4. Моделі прийняття стратегічних рішень іпотечним кредитором
4.1. Прогнозування тенденцій ринку нерухомості за допомогою економетричного аналізу
4.2. Прогнозування тенденцій ринку нерухомості за допомогою нейронних мереж
4.3. Динамічна модель попиту на житло
4.4. Модель динаміки іпотечної кризи
Висновки
Список літератури
Додатки