Моделювання та оптимізація еколого-економічних систем міжгалузевих балансів з інвестиційними запізненнями (Монографія)

Моделювання та оптимізація еколого-економічних систем міжгалузевих балансів з інвестиційними запізненнями / Бойчук М.В., Шмуригіна Н.М. – Чернівці: “Місто”, 2013. – 212 с.

У монографії запропоновані еколого-економічні моделі міжгалузевих балансів з інвестиційними запізненнями, проведено їх дослідження та чисельне моделювання на модельних прикладах.

Розрахована на наукових, інженерно-економічних працівників, аспірантів і студентів.

Зміст книги

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1.1. Огляд літературних джерел по моделюванню багатогалузевих еколого-економічних систем з однаковими темпами зростання трудових ресурсів з лагами

1.2. Огляд літературних джерел по моделюванню оптимального розвитку міжгалузевої економіки з лагами

1.3. Огляд літературних джерел по моделюванню динаміки міжгалузевих еколого-економічних систем з лагами

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОГАЛУЗЕВИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ З ОДНАКОВИМИ ТЕМПАМИ ЗРОСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ З ЛАГАМИ

2.1. Моделювання багатогалузевої економічної динаміки зростання

2.2. Моделювання багатогалузевої еколого-економічної системи

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ З ЛАГАМИ

3.1. Статична модель оптимального розвитку міжгалузевої економіки з лагами

3.2. Динамічна модель оптимального розвитку міжгалузевої економіки з лагами

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ З ЛАГАМИ

4.1. Статична узагальнена модель міжгалузевого балансу з врахуванням контролю над забрудненням

4.2.   Динамічна узагальнена модель міжгалузевого балансу з врахуванням контролю над забрудненням

Висновки до розділу 4

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ