Моделювання та оптимізація повного циклу однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора (Монографія)

Моделювання та оптимізація повного циклу однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора / Бойчук М.В., Семчук А.Р. – Чернівці: “Місто”, 2012. – 208 с.

У монографії запропоновані моделі повного циклу однопродуктової макроекономіки зростання як без, так і з запізненням при врахуванні екологічного фактора та проведено їх дослідження по знаходженню оптимальних процесів.

Розрахована на наукових, інженерно-економічних працівників, аспірантів та студентів.

Зміст книги

Вступ

Розділ I. Допоміжні факти для моделювання взаємодії повного циклу однопродуктової економіки зростання з екологічним фактором

1. Моделювання виробничих функцій із допомогою диференціальних моделей

2. Достатні умови оптимальності для динамічних систем

3. Перелік та взаємозв’язок економічних показників однопродуктової економіки зростання

Розділ II. Моделювання та оптимізація взаємодії повного циклу однопродуктової економіки зростання з екологічним фактором

1. Моделювання повного циклу однопродуктової економіки зростання

2. Моделювання повного циклу однопродуктової економіки зростання з нелінійним економічним критерієм

3. Моделювання повного циклу однопродуктової економіки зростання при екологічній рівновазі

4. Моделювання повного циклу економіки зростання при екологічній рівновазі з нелінійним еколого-економічним критерієм

5. Моделювання повного циклу економіки зростання з урахуванням допоміжного сектора по боротьбі із забрудненням навколишнього середовища

6. Моделювання повного циклу однопродуктової економіки зростання з введенням допоміжного сектора по боротьбі із забрудненням при нелінійному еколого-економічному  критерії мети

7. Моделювання повного циклу однопродуктової економіки зростання з урахуванням руху забруднення навколишнього середовища

8. Моделювання повного циклу однопродуктової економіки зростання з урахуванням руху забруднення при лінійному за невиробничим споживанням еколого-економічному критерії мети

Розділ III. Моделювання та оптимізація взаємодії повного циклу однопродуктової економіки зростання з екологічним фактором та запізненням

  1.  Моделювання повного циклу однопродуктової економіки зростання із запізненням
  2. Моделювання повного циклу однопродуктової економіки зростання з урахуванням руху забруднення навколишнього середовища та запізнення
  3. Моделювання повного циклу однопродуктової економіки зростання з введенням допоміжного сектора по боротьбі із забрудненням та запізненням
  4. Моделювання повного циклу однопродуктової економіки зростання при екологічній рівновазі та запізненні

Література