Конференції

Результати наукової роботи у 2017 році студентів опубліковані у студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 25-27 квітня 2017 року (Безушко В., Биковська Ю., Великголова О., Галіп Ю., Гербут К., Дякон М., Лисенко А.-К., Маргін Н., Мислюк А., Приплесь О., Семеняк Х., Синоверська М., Тимишин А.).

Результати наукової роботи студентів у 2018 році опубліковані у 16 роботах:
– студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 квітня 2018 року (Безушко В., Гербут К., Городніцький Д., Загородний О., Мантуляк Ю., Палагнюк О., Приплесь О., Серебров Є., Синоверська М.,Собіль О., Тодощук К.);
– регіональній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Сталий розвиток Прикарпаття в контексті глобалізаційних процесів», м. Івано-Франківськ, 17 травня 2018 р. (Загородний О., Серебров Є.);
– національній науково-методичній конференції «Цифрова економіка», м. Київ., 4–5 жовтня 2018 р. (Маханець Б.);
– I Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки», м. Чернівці, 20 березня 2018 р. (Собіль О.)
– XХІV Міжнародній інтернет-конференції «Новини науки ХХІ століття», м. Вінниця, 23 листопада 2018 р. (Собіль О.).

Результати наукової роботи студентів у 2019 році опубліковані у 18 роботах:
студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 16-17 квітня 2019 року  (Гайовська І., Городніцький Д., Маханець Б., Руснак М., Семеняк Х., Чоботар К.);
– VІ Міжнародній науково-методичній конференції (Бігус В.Р., Гавриляк В.В., Гайовська І.Б., Дардіюк А.О., Доскочинський І.М., Лакуста Р.П., Мартиненко О.Ю., Маханець Б.О., Мякотіна Я.М., Собіль О.І., Тодощук К.М.);
– XIV Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів НІРС ФЕУ-2019 «Економіка і управління XXI сторіччя» (Білорусь) (Гайовська І.Б.);
– ІІ Національній науково-методичній конференції «Економічна безпека у цифровій економіці» 17-18 жовтня 2019 р. (Маханець Б.О.).

Результати наукової роботи студентів у 2020 році опубліковані у роботах:
студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 22-23 квітня 2020 року (Андріїшин О., Гавриляк В., Гайовська І., Доліцой О., Маханець Б., Серебров Є., Щербанік Х.);
– XV Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів НІРС ФЕУ-2020 «Економіка і управління XXI сторіччя» 23-24 квітня 2020 року, м Гродно, Білорусь (Маханець Б.);
– міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків», м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія) 29-30 квітня, 1 травня 2020 р. (Маханець Б., Гавриляк В.).

За результатами наукових досліджень у 2021 році студентами були опубліковані тези доповідей у збірниках науково-практичних конференцій:
студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 20-22 квітня 2021 р. (Войтоловський Е. , Гавриляк В.В., Доліцой О., Коушрба В., Лаврук О., Масіян А., Маханець Б., Пентелюк С., Пукальська О., Цех А.);
– VІI Міжнародній науково-методичній конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», 15-16 квітня 2021 р. (Войтоловський Е.І., Масіян А., Масюк Х.М., Маханець Б.О., Гавриляк В.В., Петращук Б.І., Щербанік Х.Р.);
– XV Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів НІРС ФЕУ-2021 «Економіка і управління XXI сторіччя» 15-16 квітня 2021 року, м Гродно, Білорусь (Войтоловський Е.І.).

За результатами наукових досліджень у 2022 році студентами були опубліковані тези доповідей у збірниках науково-практичних конференцій:
студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, квітень-травень 2022 р. (Войтоловський Е., Гавриляк В., Занюк А., Цех А.);
– міжнародній науковій конференції High North Dialogue, 6-7 квітня 2022 р. (Гавриляк В., Маханець Б.).
Студентка 3 курсу Занюк А. взяла участь підсумковому засіданні студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з науковою роботою «Застосування технологій Big Data у діяльності сучасних підприємств» (науковий керівник – доц. Ярошенко О.І.) та, у результаті захисту, отримала грамоту «за кращу доповідь».
Студент 5 курсу спеціальності «Економіка (Інформаційні технології та моделювання в економіці» Войтоловський Е. отримав перемогу у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з роботою на тему «Моделювання залежності обсягу енергоспоживання від макроекономічних показників» (науковий керівник – к.е.н., доцент Вінничук О.Ю.)

За результатами наукових досліджень у 2023 році студентами були опубліковані тези доповідей у збірниках науково-практичних конференцій:
студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 25-27 квітня 2023 р. (Гнатюк В., Занюк А., Цех А., Якимець В.).
Студент Гнатюк В. брав участь у першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (наук. керівник – Вінничук І.С.)
Студентка Занюк А. брала участь підсумковому засіданні студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з науковою роботою ««Візуалізація даних засобами Dashboard» (науковий керівник – доц. Ярошенко О.І.).