Науковий гурток. Діяльність гуртка

Науковий студентський гурток «Інформаційні технології та моделювання в економіці» створений з метою:

  • поглиблення теоретичних знань і практичних навиків із сучасних методів моделювання та інформаційних технологій в економіці;
  • розширення ерудиції та загальних компетентностей щодо проведення науково-дослідної роботи;
  • створення власних проєктів із використанням інструментарію економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці;
  • підготовки доповідей до участі  у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях;
  • організації та проведення спеціальних підготовчих заходів щодо участі у різного роду тренінгах, олімпіадах, конкурсах, грантах тощо.

Положення про науковий студентський гурток
План роботи гуртка на 2023-2024 рр.
Для того, щоб записатися у науковий гурток необхідно заповнити форму