Оформлення та захист курсових робіт: методичні вказівки

Оформлення та захист курсових робіт: Методичні вказівки (для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”) / Григорків В.С., Якутова О.Ю., Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В. – Чернівці: Рута, 2007. – 28 с.

Запропоновані методичні вказівки розкривають вимоги до тексту, структури, обсягу, оформлення та процедуру захисту курсових робіт.
Викладений у даних вказівках матеріал допоможе студентам третього та четвертого курсів глибше зрозуміти сутність, мету та призначення курсової роботи, раціонально спланувати порядок і терміни її виконання, навчити готувати публічні виступи, проводити фахові дискусії та при належному ставленні до своїх обов’язків досягти високих кінцевих результатів.

Зміст книги

Вступ
1. Вимоги до змісту, структури та обсягу курсової роботи
2. Етапи виконання курсової роботи
3. Оформлення роботи та підготовка до захисту
4. Процедура захисту курсової роботи
Список використаної літератури
Додатки