Оформлення та захист кваліфікаційних дипломних і магістерських робіт: методичні вказівки

Оформлення та захист кваліфікаційних дипломних і магістерських робіт: Методичні вказівки / Григорків В.С., Якутова О.Ю., Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В. – Чернівці: Рута, 2007. – 36 с.

У даних методичних вказівках описані всі вимоги до структури, обсягу, етапів виконання, оформлення та процедури захисту дипломних і магістерських робіт.
Освоєння та усвідомлення викладеного в цій методичній розробці матеріалу є обов’язковим для студентів п’ятого курсу, які працюють над відповідними випускними кваліфікаційними роботами, оскільки результатом такого освоєння буде чіткий алгоритм написання та захисту дипломної чи магістерської роботи.

Зміст книги

Вступ
1. Вимоги до змісту, структури та обсягу випускних кваліфікаційних робіт
2. Етапи виконання кваліфікаційних робіт
3. Оформлення роботи та підготовка до захисту
4. Процедура захисту випускної кваліфікаційної роботи
Список використаної літератури
Додатки