Охорона праці в інформаційних технологіях: практикум

Охорона праці в інформаційних технологіях : практикум / уклад. : Л.Л. Маханець, О.М. Маханець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 64 с.

У пракикумі викладені основні поняття охорони праці в галузі інформаційних технологій, особлива увага звернута на особливості охорони праці в даній сфері. Висвітлено особливості праці з комп’ютерною технікою, наведені рекомендації зі зменшення її шкідливого впливу на користувачів та розробників. Наведено завдання до практичних робіт, основні теоретичні відомості та рекомендації, які необхідні для їх виконаня. Також подано завдання для самостійних робіт.

Для студентів напряму підготовки “Економічна кібернетика”.

Зміст книги

Вступ

Практична робота 1. Аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань

Практична робота 2. Розрахунок параметрів мікроклімату приміщень

Практична робота 3. Розрахунок природного освітлення

Практична робота 4. Розрахунок штучного освітлення робочих місць

Практична робота 5. Розрахунок параметрів електробезпеки

Практична робота 6. Розрахунок кількості комп’ютеризованих робочих місць

Список рекомендованої літератури