VI Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

VI Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» присвячена актуальним проблемам та концептуальним моделям розвитку сучасних економічних систем, математичним моделям та інформаційним технологіям в економіці.

Тематичні напрямки конференції:
1. Актуальнi проблеми та концептуальнi моделi розвитку сучасних економiчних систем.
2. Математичне моделювання та обчислювальнi методи в економiцi.
3. Iнформацiйнi системи та технологiї в економiцi.
4. Методи та моделi прийняття рiшень в економiцi.
5. Сучаснi тенденцiї та перспективи розвитку цифрової економiки.
6. Методичнi аспекти викладання економiко-математичних та комп’ютерно-iнформацiйних дисциплiн у вищiй школi.