Оптимізаційні методи та моделі. Тестові завдання: навч. посібник

Оптимізаційні методи та моделі. Тестові завдання : Навчальний посібник / М. В. Григорків. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 104 с.

Навчальний посібник містить тестові завдання для контролю базових знань з оптимізаційних методів і моделей, які використовуються для прийняття обґрунтованих рішень у різних галузях людської діяльності та внесені в освітні програми підготовки економістів, математиків, інженерів і фахівців з багатьох інших спеціальностей.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА

Тематика змістових модулів навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі»

Список позначень

Тестові завдання до змістового модуля 1: «Класичні основи одновимірної та багатовимірної оптимізації»

Тема 1. Оптимізація функцій однієї змінної

Тема 2. Безумовна оптимізація функцій багатьох змінних

Тема 3. Умовна оптимізація функцій багатьох змінних (класична задача умовної мінімізації)

Тестові завдання до змістового модуля 2: «Спеціальні класи моделей та методів оптимізації»

Тема 4. Лінійне програмування

Тема 5. Нелінійне програмування

Тема 6. Динамічне програмування

Ключі до тестових завдань

Список літератури