Оптимізаційні методи та моделі: вибрані завдання для тематичного контролю: навчальний посібник

Оптимізаційні методи та моделі: вибрані завдання для тематичного контролю: навч. посіб. / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко, М.В. Григорків, Г.П. Кибич ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 168 с.

У посібнику наведено завдання, доповнені відповідями, для вибіркового тематичного контролю і самоконтролю знань методів і моделей одно- та багатовимірної оптимізації. Особлива увага зосереджена на спеціальних класах моделей та методів багатовимірної умовної оптимізації: лінійному програмуванні, транспортних задачах, цілочисловому лінійному, нелінійному та динамічному програмуванню.

Для студентів економічних та математичних спеціальностей вузів.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА

ТЕМА 1. ОДНОВИМІРНА ОПТИМІЗАЦІЯ

ТЕМА 2. КЛАСИЧНА БАГАТОВИМІРНА ОПТИМІЗАЦІЯ

ТЕМА 3.ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

ТЕМА 4. ТРАНСПОРТНІ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

ТЕМА 5. ЦІЛОЧИСЛОВЕ ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

ТЕМА 6. НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

ТЕМА 7. ДИНАМІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

ВІДПОВІДІ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ