Оптимізація систем і процесів: соціально-економічні системи. Методичні вказівки

Основи систем і процесів: соціально – економічні системи. Методичні вказівки / Бойчук М.В., Семчук А.Р., Лазорик В.В. – Чернівці: Рута, 2000. – 56 с.

У методичних вказівках наведено варіанти завдань до лабораторних робіт з оптимізації систем і процесів.
Для студентів математичних спеціальностей.

Зміст книги

1. Побудова макровиробничих функцій
2. Оптимальне керування односекторних економічних процесів росту
3. Багатокритеріальні задачі оптимізації
4. Економетричні моделі багатофакторної регресії
5. Економетричні моделі системи одночасних регресі
6. Оптимізація моделі економіки