Оптимізаційні методи та моделі: вибрані завдання для тематичного контролю: навч. посіб.

Григорків В.С. та ін. Оптимізаційні методи та моделі: вибрані завдання для тематичного контролю: навч. посіб. / В.С. Григорків, М.В. Григорків, О.І. Ярошенко, О.Ю. Вінничук, Л.В. Скращук. Чернівці. Чернівецький нац. ун-т. 2022. – 168 с.

Посібник спрямований на вибірковий тематичний контроль базових знань із оптимізаційних методів та моделей. Особлива увага зосереджена на спеціальних класах моделей та методів багатовимірної умовної оптимізації, які охоплюють лінійне, нелінійне та динамічне програмування. До усіх зазначених у посібнику практичних завдань наведено відповіді, що позитивно впливає на ефективність самостійної роботи.

Для студентів економічних та інших прикладних спеціальностей.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА

ТЕМА 1. ОДНОВИМІРНА ОПТИМІЗАЦІЯ

ТЕМА 2. КЛАСИЧНА БАГАТОВИМІРНА ОПТИМІЗАЦІЯ

ТЕМА 3. ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

ТЕМА 4. ТРАНСПОРТНІ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

ТЕМА 5. ЦІЛОЧИСЛОВЕ ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

ТЕМА 6. НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

ВІДПОВІДІ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ