Оптимізаційні методи та моделі : практикум в MS Excel : навч.-метод. посіб.

Якимова Л.П. Оптимізаційні методи та моделі : практикум в MS Excel : навч.-метод. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 272 с.

Навчально-методичний посібник розв’язує проблему забезпечення дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» навчально-методичними матеріалами для проведення практичних занять, самостійної роботи і контролю знань студентів. Вісім практичних робіт, які організовано у два змістових модулі (оптимізаційні методи та моделі лінійного програмування; оптимізаційні методи та моделі нелінійного і динамічного програмування та управління запасами), містять теоретичні відомості, методику розв’язання типових економічних оптимізаційних задач у середовищі табличного процесора MS Excel, індивідуальні завдання і контрольні запитання до захисту практичних робіт. Наведено набір тестових завдань і проілюстровано різноманітні типи тестових питань, які реалізовано у системі дистанційного навчання Moodle.
Для студентів економічних спеціальностей та науково-педагогічних працівників.

Зміст книги

ВСТУП
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРАКТИКУМУ З ДИСЦИПЛІНИ «ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Практична робота № 1: Побудова економіко-математичних моделей задач лінійного програмування
Основні теоретичні відомості
Розв’язання типових задач
Завдання до практичної роботи № 1
Контрольні запитання та завдання до захисту практичної роботи
Практична робота № 2: Симплексний метод розв’язання задач лінійного програмування
Основні теоретичні відомості
Розв’язання типових задач
Завдання до практичної роботи № 2
Контрольні запитання та завдання до захисту практичної роботи
Практична робота № 3: Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв’язків лінійних оптимізаційних моделей
Основні теоретичні відомості
Розв’язання типових задач
Завдання до практичної роботи № 3
Контрольні запитання та завдання до захисту практичної роботи
Практична робота № 4: Транспортна задача
Основні теоретичні відомості
Розв’язання типових задач
Завдання до практичної роботи № 4
Контрольні запитання та завдання до захисту практичної роботи
Практична робота № 5: Оптимізаційні методи та моделі теорії ігор
Основні теоретичні відомості
Розв’язання типових задач
Завдання до практичної роботи № 5
Контрольні запитання та завдання до захисту практичної роботи
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНОГО І ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
Практична робота № 6: Оптимізаційні методи та моделі нелінійного програмування
Основні теоретичні відомості
Розв’язання типових задач
Завдання до практичної роботи № 6
Контрольні запитання та завдання до захисту практичної роботи
Практична робота № 7: Оптимізаційні методи та моделі динамічного програмування
Основні теоретичні відомості
Розв’язання типових задач
Завдання до практичної роботи № 7
Контрольні запитання та завдання до захисту практичної роботи
Практична робота № 8: Оптимізаційні методи та моделі управління запасами
Основні теоретичні відомості
Розв’язання типових задач
Завдання до практичної роботи № 8
Контрольні запитання та завдання до захисту практичної роботи
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ