Організація інформаційних систем бухгалтерського обліку:методичні вказівки до лабораторних робіт

Організація інформаційних систем бухгалтерського обліку: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Григорків В.С., Ходаковська Н.Й., Білоскурський Р.Р., Якутова О.Ю. – Чернівці: Рута, 2004. – 56 с.

У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та дано рекомендації до їх виконання, зміст яких корисний як для вдосконалення знань із бухгалтерського обліку, так і для набуття практичних навичок роботи з програмою Акцент 6.0.
Для студентів економічних факультетів спеціальності “Облік і аудит”.

Зміст книги

Вступ
Лабораторна робота №1. Початок роботи з програмою Акцент 6.0
Лабораторна робота №2. Ознайомлення із шаблонами
Лабораторна робота №3. Створення господарських операцій. Заповнення документів за допомогою шаблонів
Лабораторна робота №4. Майстри побудови звітів
Лабораторна робота №5. Робота з новою базою даних
Лабораторна робота №6. Робота з кореспондентами фірми. Формування статутного капіталу. Банківські операції
Лабораторна робота №7. Облік основних засобів
Лабораторна робота №8.0блік заробітної плати й амортизації
Лабораторна робота №9. Касові операції. Розрахунки з підзвітними особами
Лабораторна робота №10. Робота з основними засобами
Лабораторна робота №11. Виробництво продукції
Лабораторна робота №12. Внутрішнє переміщення та реалізація продукції
Лабораторна робота №13. Робочий день фірми
Лабораторна робота №14. Роздрібна торгівля
Лабораторна робота № 15. Робочий день фірми
Лабораторна робота №16. Збут товару й аналіз ефективності роботи торгового персоналу
16.1. Ознайомлення з додатковою аналітикою. Створення шаблонів. Організація папок первинних
документів у розрізі менеджерів
16.2. Проведення операцій
16.3. Побудова звітів і аналіз роботи
Лабораторна робота № 17. Основи податкового обліку ПДВ
Лабораторна робота №18. Моделювання беззбитковості однопродуктового виробництва
Лабораторна робота №19. Моделювання роздільного обліку затрат на постійні та змінні у випадку одно продуктового виробництва
Лабораторна робота №20. Моделювання роздільного обліку затрат на постійні та змінні
у випадку багато продуктового виробництва
Список використаної літератури