Організація інформаційних систем маркетингу: методичні вказівки до лабораторних робіт

Організація інформаційних систем маркетингу: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Григорків В.С., Маханець Л.Л, Н.Й. Ходаковська, Якутова О.Ю.- Чернівці: Рута, 2004. – 52 с.

Для ком’ютерної реалізації лабораторних робіт даної методичної розробки студентам-маркетологам можна вибрати різні сучасні професійні програми та засоби.
Лабораторні роботи пов’язані з неформальним аналізом окремих аспектів ринку, розраховані на Акцетн 6.0, а лабораторні роботи, пов’язані з економіко-математичними моделями маркетингу на MS Excel.

Зміст книги

Передмова
Лабораторна робота №1. Початок роботи з програмою Акцент 6.0
Лабораторна робота №2. Ознайомлення з шаблонами
Лабораторна робота №3. Створення господарських операцій. Заповнення документів за допомогою шаблонів
Лабораторна робота №4. Майстри побудови звітів
Лабораторна робота №5. Створення нової бази даних
Лабораторна робота №6. Сегментування споживчого ринку
Лабораторна робота №7. Визначення попиту на товари / послуги нашої фірми покупцями споживчого ринку
Лабораторна робота №8. Аналіз споживчого ринку за сегментами
Лабораторна робота №9. Придбання товарів для забезпечення потреб споживчого ринку
Лабораторна робота №10. Збут товару й аналіз ефективності торгового персоналу
Лабораторна робота №11. Ціни товару. Формування матеріальних (постійних) затрат
Лабораторна робота №12. Модель вибору сегментів ринку
Лабораторна робота №13. Модель прикріплення споживачів до виробників
Лабораторна робота №14. Аналітична модель попиту
Лабораторна робота №15. Ігрова модель максимізації середньої величини прибутку від реалізації
випущеної продукції з урахуванням невизначеності погоди
Лабораторна робота №16. Застосування балансових моделей у задачах маркетингу
Лабораторна робота №17. Статична модель управління товарними запасами за умови штрафу за дефіцит
Список використаної літератури