Організація інформаційних систем зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки до лабораторних робіт

Організація інформаційних систем зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки до лабораторних робіт / Григорків В.С.,Ходаковська Н.Й., Якутова О.Ю., Маханець Л.Л., Коваль Б.О. – Чернівці: Рута, 2004. – 56 с.

У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та дано рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на вдосконалення вибіркових знань із зовнішньоекономічної діяльності та практичних навичок роботи з програмою Акцент 6.0. та Excel.
Для студентів економічних факультетів спеціальності “Міжнародна економіка”.

Зміст книги

Вступ
Лабораторна робота №1. Початок роботи з програмою Акцент 6.0
Лабораторна робота №2. Ознайомлення з шаблонами
Лабораторна робота №3. Створення господарських операцій. Заповнення документів за допомогою шаблонів
Лабораторна робота №4. Майстри побудови звітів
Лабораторна робота №5. Створення нової бази даних
Лабораторна робота №6. Робота з кореспондентами фірми. Формування статутного капіталу. Банківські операції
Лабораторна робота №7. Робота з валютою та формування контрактних зобов’язань
Лабораторна робота №8. Облік валютних операцій
Лабораторна робота №9. Робота фірми з іноземними постачальниками
Лабораторна робота №10. Облік імпортних операцій
Лабораторна робота №11. Реалізація товару
Лабораторна робота №12. Формування списку затрат, які пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю
Лабораторна робота №13. Найпростіша модель експорту та імпорту
Лабораторна робота №14. Модель міжнародної торгівлі
Лабораторна робота №15. Модель залежності політичного ризику країни від обсягу зовнішнього боргу
Лабораторна робота №16. Моделі розподілу державного бюджету з урахуванням імпорту товарів
Лабораторна робота №17. Ігрова модель визначення експортно-імпортного сальдо у відносинах між двома країнами
Список використаної літератури