Організація інформаційних систем у фінансово-кредитних установах: методичні вказівки до лабораторних робіт

Організація інформаційних систем у фінансово – кредитних установах: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Григорків В.С., Ходаковська Н.Й., Маханець Л.Л., Якутова О.Ю., Генцарюк Ж.В. – Чернівці: Рута, 2004. – 85 с.

У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та дано рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на вдосконалення вибіркових знань із організацією обліку у фінансово-кредитних установах та практичних навичок роботи з програмою Акцент 6.0 та Excel.
Для студентів економічних факультетів спеціальності “Фінанси”.

Зміст книги

Вступ
Лабораторна робота №1. Знайомство з інтерфейсом програми
Лабораторна робота №2. Знайомство з довідниками “Документи”, “Рахунки”, “Кореспонденти”, “Об’єкти обліку”, “Різне”, “Підшивки”
Лабораторна робота №3. Знайомство із шаблонами. Заповнення документів за допомогою шаблонів
Лабораторна робота №4. Майстри побудови звітів
Лабораторна робота №5. Створення нової бази даних. Робота з кореспондентами установи
Лабораторна робота №6. Створення кодів економічної класифікації витрат
Лабораторна робота №7. Формування кошторису видатків установи
Лабораторна робота №8. Асигнування із загального фонду на потреби установи
Лабораторна робота №9. Облік основних засобів
Лабораторна робота №10. Облік розрахунків з оплати праці
Лабораторна робота №11.Касові операції. Розрахунки з підзвітними особами
Лабораторна робота № 12. Робочий день установи
Лабораторна робота №13. Звітність бюджетних установ
Лабораторна робота №14. Технологічна модель ціноутворення
Лабораторна робота №15. Модель рівноважних цін
Лабораторна робота №16. Модель оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку
Лабораторна робота №17. Мод ель вибору портфеля цінних паперів
Список використаної літератури