Основи математичної економіки: вибрані завдання для тематичного контролю

Основи математичної економіки: вибрані завдання для тематичного контролю: Навчальний посібник / В.С. Григорків. – Чернівці: Рута, 2003. – 92 с.

Навчально-методичний посібник є доповненням до курсу “Основи математичної економіки”. В ньому наведено типові завдання для вибіркового тематичного контролю і самоконтролю та дано методичні рекомендації до їх виконання. Матеріал посібника може бути використаний також при вивченні інших курсів, пов’язаних з моделюванням економіки.
Для студентів прикладних економічних і математичних спеціальностей ВУЗів.

Зміст книги

Передмова
Завдання №1. Тема: “Моделі поведінки споживачів”
Завдання №2. Тема: “Моделі поведінки споживачів та їх застосування”
Завдання №3. Тема: “Моделі поведінки споживачів та їх застосування”
Завдання №4. Тема: “Функціональні моделі виробничих процесів. Степеневі виробничі функції”
Завдання №5. Тема: “Основні типи виробничих функцій”
Завдання №6. Тема: “Виробничі функції структурного типу та їх побудова”

Завдання №7. Тема: “Еколого-економічні функції структурного типу та їх побудова”
Завдання №8. Тема: “Моделі поведінки виробників. Неокласична довгострокова модель однопродуктової фірми в умовах досконалої конкуренції”
Завдання №9. Тема: “Неокласична довгострокова модель багатопродуктової фірми в умовах досконалої конкуренції”
Завдання №10. Тема: “Найпростіші моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції”
Завдання №11. Тема: “Моделі встановлення рівноважної ціни”
Завдання №12. Тема: “Моделі загальної економічної рівноваги вальрасівського типу”
Список рекомендованої літератури