Математичне програмування: навчальний посібник (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Математичне програмування: Навчальний посібник / Богаєнко І.М., Григорків В.С., Бойчук М.В., Рюмшин М.О. – К.: Логос, 1996. – 266 с.

Подано основний теоретичний матеріал та розв’язання багатьох типових задач з курсу математичного програмування.
Вміщено задачі для самостійного розв’язання, дані відповіді на них. Розрахована на студентів інженерних, інженорно-економічних та економічних спеціальностей вузів.
Може бути корисна для аспірантів відповідних спеціальностей.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА
СПИСОК ОСНОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
Розділ 1. ВСТУП ДО МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
1.1 Поняття евклідового простору
1.2. Деякі факти з теорії множин і функцій
1.3. Предмет математичного програмування
Розділ 2. ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
2.1. Приклади задач лінійного програмування
2.2. Форми математичної моделі задач лінійного програмування та їх еквівалентність
2.3. Деякі властивості задач лінійного програмування
2.4. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування
2.5. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Жордана-Гаусса
2.6. Знаходження базисних і опорних розв’язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь
2.7. Симплексний метод
2.8. Двоїсті задачі лінійного програмування
2.9. Транспортні задачі та методи їх розв’язування
2.10. Цілочисельне лінійне програмування
Розділ 3. НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
3.1. Постановка загальної задачі нелінійного програмування
3.2. Графічний метод
3.3. Задачі дробово-лінійного програмування
3.4. Задачі опуклого й квадратичного програмування
3.5. Двоїсті задачі опуклого програмування
Розділ 4. Динамічне програмування
4.1. Постановка задачі керування дискретним процесом зі скінченним
числом кроків (етапів)
4.2. Алгоритм методу динамічного програмування
4.3. Приклади
Відповідi
Список літератури