Практикум з фінансової математики: навчальний посібник

Практикум з фінансової математикиНавчальний посібник / Григорків В.С., Ярошенко О.І. – Чернівці: Рута, 2007. – 120 с.

Посібник охоплює традиційні розділи з фінансової математики і призначений для практичного виконання лабораторних робіт та самостійних завдань, а також контрольного тестування з відповідної тематики.
Для студентів економічних спеціальностей вузів.

Зміст книги

Вступ
Частина 1. Лабораторні роботи в MS Excel
Лабораторна робота № 1. Визначення теперішньої та майбутньої вартостей інвестицій
Лабораторна робота № 2. Обчислення кількості періодів та відсоткової ставки
Лабораторна робота № 3. Кредитні розрахунки
Лабораторна робота № 4. Аналіз грошових потоків
Лабораторна робота № 5. Розрахунок амортизаційних платежів
Лабораторна робота № 6. Побудова фінансових таблиц
Частина 2. Вправи для практичних занять
2.1. Прості відсотки
2.2. Складні відсотки
2.3. Податки та інфляція у фінансових розрахунках
2.4. Фінансова рента
Частина 3. Тести
3.1. Прості відсотки
3.2. Складні відсотки
3.3. Податки та інфляція у фінансових розрахунках
3.4. Фінансова рента
Відповіді
Список рекомендованої літератури
Додатки