Практикум з інформаційних систем і технологій в економіці (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Практикум з інформаційних систем і технологій в економіці: навч. посібник / В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський, І.С. Вінничук, Н.Я. Іванова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 128 с.

Навчальний посібник написано згідно з освітньо-кваліфікаційними вимогами та програмами підготовки бакалаврів за напрямами підготовки галузі знань “Економіка і підприємництво”.
У посібнику викладено завдання до лабораторних робіт і рекомендації до їх виконання, описано теоретичний матеріал і прикладний інструментарій, спрямований на формування практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами і технологіями, автоматизації економічних та управлінських задач.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Зміст книги

Передмова
Розділ 1: Автоматизація економічних і фінансових розрахунків засобами табличного редактора MS Excel
Лабораторна робота № 1. Використання функцій MS Excel для розв’язування економічних задач
Лабораторна робота № 2. Таблиці та списки. Графіки та діаграми
Лабораторна робота № 3. Використання фінансових функцій для розв’язування економічних задач
Лабораторна робота № 4. Використання сценарного підходу та інструменту Подбор параметра до розв’язування економічних задач
Лабораторна робота № 5. Оптимізація засобами надбудови Поиск решения
Розділ 2: Інформаційна система обліку 1С:Підприємство
Лабораторна робота № 1. Початок роботи з програмою 1С: Підприємство
Лабораторна робота № 2. Робота з довідниками та константами. Введення господарських операцій вручну
Лабораторна робота № 3. Робота з документами
Лабораторна робота № 4. Формування звітів
Розділ 3: Управління проектами в системі MS Project
Лабораторна робота № 1. Формування завдань проекту
Лабораторна робота № 2. Призначення ресурсів для виконання завдань проекту
Лабораторна робота № 3. Налаштування параметрів завдань плану проекту
Лабораторна робота № 4. Налаштування параметрів роботи ресурсів