Право інтелектуальної власності: методичні вказівки

Право інтелектуальної власності: метод. вказівки / уклад. : В.С. Григорків, С.В. Зюков. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 16 с.

Анотація

Зміст книги

ВСТУП

Тема №1. Поняття і структура права інтелектуальної власності

Тема №2. Авторське право та суміжні права: поняття, зміст, особливості

Тема №3. Поняття і структура права промислової власності

Тема №4. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Тема №5. Передача права на об’єкти інтелектуальної власності

Тема №6. Система охорони інтелектуальної власності України

Тема №7. Економіка та управління інтелектуальною власністю

Тема №8. Сучасні інформаційні технології та комп’ютерне авторське право

Питання до заліку

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ