Про академічну доброчесність

Куратори кафедри економіко-математичного моделювання постійно проводять тематичні бесіди зі своїми студентами про академічну доброчесність. Ця тематика є актуальною як для освітнього, так і наукового середовища та відіграє принципово важливу роль у підготовці майбутніх фахівців. 📚

До прикладу, на недавній зустрічі кураторів 1, 2 та 5 курсів детально ознайомили студентів спеціальності 051 Економіка (ОП “Економічна кібернетика” та ОП “Інформаційні технології та моделювання в економіці”) з основними нормативними документами, що регулюють академічну доброчесність в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та проаналізували їх зміст, зокрема у тій частині, що стосується відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності та процедури перевірки науково-дослідних робіт на плагіат. 📜

У цьому контексті для студентів 5 курсу куратором було наведено приклад звіту однієї дипломної робити з UNICHECK про показник рівня оригінальності тексту у відсотках та проаналізовано цей звіт. Крім того, студентів було також ознайомлено із принципами написання і оформлення кваліфікаційних робіт та їх підготовки до захисту. Особливий акцент було зроблено також на понятті інтелектуальної власності та поваги до неї. 🎓