Прогнозування соціально-економічних процесів: лабораторний практикум

Прогнозування соціально-економічних процесів : лабораторний практикум : / Л.Л. Маханець, Г.П. Кибич. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 96 с.

У практикумі наведено завдання до лабораторних робіт, основні теоретичні відомості та рекомендації, необхідні для їх виконання, а також подано завдання для розрахункових робіт.
Для студентів напряму “Економічна кібернетика”.

Зміст книги

Вступ

Лабораторна робота 1. Знайомство з програмою SPSS. Аналіз даних за допомогою описової статистики

Лабораторна робота 2. Прості методи прогнозування. Побудова графіків

Лабораторна робота 3. Регресійні методи прогнозування

Лабораторна робота 4. Попередній аналіз часових рядів

Лабораторна робота 5. Прогнозування на основі часових рядів

Лабораторна робота 6. Прогнозування тенденції на основі згладжування часових рядів

Лабораторна робота 7. Декомпозиція часового ряду

Лабораторна робота 8. Додаткові можливості програми SPSS аналізу статистичних даних

РОЗРАХУНКОВІ РОБОТИ

Розрахункова робота  1. Прості методи прогнозування

Розрахункова робота 2. Попередній аналіз часових рядів

Розрахункова робота 3. Прогнозування тенденції на основі згладжування часових рядів

Розрахункова робота 4. Прогнозування тренд-сезонних процесів

Розрахункова робота 5. Суб’єктивні (експертні) методи прогнозування. Економетричні методи прогнозування

Розрахункова робота 6. Оцінювання прогнозів

Список рекомендованої літератури