Робоча програма та рекомендації до виробничої практики: методичні вказівки

Робоча програма та рекомендації до виробничої практики: методичні вказівки / уклад. В.С. Григорків, Л.Л. Маханець, О.Ю. Вінничук – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2022. – 28 с.

Методичні вказівки розроблено для здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” спеціальності 051 “Економіка” (ОП “Інформаційні технології та моделювання в економіці”). Вказівки містять перелік та приклади усієї необхідної документації з проходження практики, рекомендації щодо структури звіту та порядку оформлення звіту. Наведено також критерії оцінки звіту з практики, знання яких допоможе студенту виконати індивідуальне завдання з практики на високому рівні.

Методичні вказівки сприятимуть чіткій, злагодженій роботі студентів протягом проходження виробничої практики та при оформленні звіту.

Зміст книги

I. РОБОЧА ПРОГРАМА

  1. Загальні положення
  2.  Мета, завдання та результати виробничої практики
  3. Бази виробничої практики та її тривалість
  4. Керівництво практикою
  5. Зміст практики
  6. Підведення підсумків практики
  7. Критерії оцінювання

II. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

III. ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПРАКТИКИ

IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Додатки