Розвиток міжнародного туризму в Україні (Монографія)

Розвиток міжнародного туризму в Україні / І.М. Школа, В.С. Григорків, В.Ф. Кифяк. – Чернівці, 1997. (Монографія)

У монографії розглянуто теоретичні аспекти розвитку міжнародного туризму і його вплив на соціально-економічний стан держави. Проаналізовано об’єктивні умови розвитку міжнародного туризму в Україні і визначені основні фактори, що формують функціонування туристичного ринку. На прикладі Чернівецької області обгрунтовані можливості ефективного регіонального розвитку туристичної індустрії. Розроблені економіко-математичні моделі функціонування та розвитку міжнародного туризму в Україні. Робота може бути корисна науковцям, спеціалістам, що займаються організацією та розвитком туризму, та студентам економічних факультетів вузів, які навчаються по спеціальності “Міжнародна економіка”.

Зміст книги

РОЗДІЛ 1. Соціально-економічна характеристика розвитку міжнародного туризму в Україні

1.1. Методологія досліджень організації і розвитку міжнародного туризму

1.2. Роль міжнародного туризму в соціально-економічному розвитку регіонів

1.3. Об’єктивні умови розвитку міжнародного туризму в Чернівецькій області

РОЗДІЛ 2. Основні умови розвитку міжнародного туризму в Україні

2.1. Аналіз сучасного стану умов розвитку міжнародного туризму в Україні і Карпатському регіоні

2.2. Аналіз факторів формуючих функціонування туристичного ринку

2.3. Діяльність туристичних фірм Чернівецької області по використанню рекреаційно-туристичного потенціалу

РОЗДІЛ 3. Економіко-математичні моделі функціонування та розвитку міжнародного туризму

3.1. Моделі оптимального розміщення туристичних комплексів на заданій території

3.2. Оптимальна організація функціонування туристично-рекреаційних систем

3.3. Дослідження попиту та моделювання інтересів окремого туриста

3.4. Імітаційне моделювання туристично-рекреаційних систем

3.5. Про імітаційне моделювання туристично-рекреаційних систем

ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРА