Семінар по академічній доброчесності

Доцентами кафедри ЕММ Григорків М.В. та Маханець Л.Л. було проведено семінар на тему «Академічна доброчесність» для студентів 1 та 5 курсів спеціальності 051 Економіка (ОП «Економічна кібернетика» та ОП «Інформаційні технології та моделювання в економіці»). На семінарі викладачі ознайомили студентів з поняттям академічної доброчесності, основними правилами дотримання академічної доброчесності як здобувачів освіти, так і науково-педагогічних працівників, принципами академічної доброчесності, основними порушеннями академічної доброчесності, наслідками тривалих та систематичних порушень академічної доброчесності, основними видами академічної доброчесності як здобувачів освіти, так і науково-педагогічних працівників.