Системи обробки економічної інформації: методичні вказівки до виробничої практики

Системи обробки економічної інформації: Методичні вказівки до виробничої практики / Григорків В.С., Якутова О.Ю., Білоскурський Р.Р. – Чернівці: Рута, 2006. – 14 с.

У методичних вказівках  наведені ключові положення щодо порядку проходження виробничої практики, обов’язків керівників практики від кафедри і бази практики,   обов’язків студентів-практикантів, основних програмних завдань практики, організації та оформлення звіту. Дано відповідні рекомендації щодо його захисту. Для студентів економічного факультету спеціальності “Економічна кібернетика”.

Зміст книги

I. Загальні положення
1.1. Сутність, мета і завдання виробничої практики
1.2. Обов’язки керівника практики від кафедри
1.3. Обов’язки керівника практики від бази практики
1.4. Обов’язки студента-практиканта
II. Програма виробничої практики із систем обробки економічної інформації
2.1. Загальна характеристика суб’єкта господарської діяльності (СГД) та його організаційна структура
2.2. Організація інформаційного забезпечення у СГД
2.3. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем СГД. Система комунікацій
2.4. Система електронного документообігу СГД
2.5. Інформаційні системи та технології, їх основні характеристики
2.6. Аналіз автоматизованих робочих місць (АРМ), їх загальна характеристика
2.7. Ступінь та аналіз автоматизації системи бухгалтерського обліку СГД
2.8. Ступінь та аналіз автоматизації процесів господарської діяльності
2.9. Управління та підтримка прийняття рішень
2.10. Висновки і пропозиції
3. Підведення підсумків виробничої практики
3.1. Оформлення щоденника та звіту
3.2. Процедура захисту звіту