Системний аналіз: методичні вказівки

Системний аналіз : метод. вказівки / уклад.: В.С. Григорків, О.Ю. Вінничук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 52 с.

У методичних вказівках розкрито структуру та зміст модульної програми навчальної дисципліни «Системний аналіз», зокрема лекційних занять, тематики самостійних робіт, а також основні вимоги до знань і умінь студентів. До кожного змістового модуля наведено типові практичні та тестові завдання, перелік питань і теми рефератів, які можуть бути використані як для поточного контролю, так і для самостійного вивчення даної дисципліни. Для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика».
Для студентів економічних спеціальностей.

Зміст книги

1. Анотація

2. Зміст навчальної дисципліни

2.1. Структура навчальної дисципліни

2.2. Тематика лекційних занять і самостійної роботи

3. Форми контролю

3.1. Перелік питань для самоконтролю

3.2. Перелік питань до іспиту

3.3. Тематика рефератів

3.4. Типові практичні завдання

3.5. Тестові завдання

4. Навчально-методичне забезпечення навчальноїдисципліни