Статистика: тестові завдання

Статистика : тестові завдання : навчальний посібник для студентів економічних напрямів підготовки / О.Ю. Вінничук. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 136 с.

Навчальний посібник містить тестові завдання для контролю знань з навчальної дисципліни “Статистика”.

Для студентів всіх напрямів підготовки галузей знань “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент та адміністрування” вищих навчальних закладів, а також широкого кола фахівців, що використовують статистичний інструментарій у своїй професійній діяльності.

Зміст книги

Передмова
Тематика змістових модулів навчальної дисципліни «Статистика»
Тестові завдання до змістового модуля 1
Тема 1. Визначення статистики
Тема 2. Статистичне спостереження
Тема 3. Зведення та групування статистичних даних
Тема 4. Статистичні показники
Тестові завдання до змістового модуля 2
Тема 5. Аналіз варіаційних рядів
Тема 6. Вибіркове спостереження
Тема 7. Статистичне дослідження кореляційних зв’язків
Тема 8. Ряди динаміки
Тема 9. Індекси в статистичних дослідженняхКлючі до тестових завдань
Список літератури