Статистика : тестові завдання : навч. посіб.

Статистика : тестові завдання : навч. посіб. / О.Ю. Вінничук, М.В. Григорків, Л. Л. Маханець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. 180 с.

Навчальний посібник містить тестові завдання для контролю знань з навчальної дисципліни «Статистика».
Для студентів усіх економічних спеціальностей галузь знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» закладів вищої освіти, а також широкого кола фахівців, що використовують статистичний інструментарій у своїй професійній діяльності.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА
ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»
ТЕМА 1. ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИКИ
ТЕМА 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ТЕМА 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
ТЕМА 4. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
ТЕМА 5. АНАЛІЗ ВАРІАЦІЙНИХ РЯДІВ
ТЕМА 6. ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ТЕМА 7. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
ТЕМА 8. РЯДИ ДИНАМІКИ
ТЕМА 9. ІНДЕКСИ У СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
КЛЮЧІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ