Створення проектів на базі MS Project та управління ними: методичні вказівки до лабораторних робіт

Створення проектів на базі MS Project та управління ними: методичні вказівки до лабораторних робіт / Л.Л. Маханець, А.В. Верстяк, Н.Я. Скрипник. – Чернівці: Рута, 2008. – 60 с.

У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та подано рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань зі створення та управління проектами в системі MS Project.
Для студентів спеціальності „Економічна кібернетика”.

Зміст книги

Вступ
Лабораторна робота № 1. Знайомство з MS Project. Формування завдань проекту
Лабораторна робота № 2. Призначення ресурсів для виконання завдань проекту
Лабораторна робота №3. Налаштування зовнішнього вигляду проекту
Лабораторна робота № 4. Налаштування параметрів завдань плану проекту
Лабораторна робота № 5. Налаштування параметрів роботи ресурсів
Лабораторна робота № 6. Вирівнювання графіків роботи ресурсів
Лабораторна робота № 7. Перегляд витрат на виконання проекту та впорядкування проектної інформації
Лабораторна робота № 8. Внесення фактичних даних при виконанні проекту
Лабораторна робота № 9. Друк і публікація проектних даних
Лабораторна робота № 10. Презентація проекту
Список рекомендованої літератури