Іщенко Святослав Володимирович

Іщенко Святослав Володимирович
доцент кафедри економіко-математичного моделювання, кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальності “Економічна кібернетика” (2007 р.) та “Математика” (2011 р.).
Сфера наукових інтересів: економіко-математичне моделювання ринку землі.
Викладає курси: “Оптимізаційні методи та моделі”, “Економетрика”, “Моделювання економіки”, “Інформатика”, “Статистика” та ін.
Автор і співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці

 1. Vasiliy S. Grygorkiv, Svyatoslav V. Ishchenko, Mariya V. Grygorkiv Economy Modeling with Formation of Agricultural Land Market. Part I / Vasiliy S. Grygorkiv, Svyatoslav V. Ishchenko, Mariya V. Grygorkiv // Journal of Automation and Information Sciences. – Volume 46, Issue 5. – 2014. – P. 35-44.
 2. Vasiliy S. Grygorkiv, Svyatoslav V. Ishchenko, Mariya V. Grygorkiv Economy Modeling with Formation of Agricultural Land Market. Part II / Vasiliy S. Grygorkiv, Svyatoslav V. Ishchenko, Mariya V. Grygorkiv // Journal of Automation and Information Sciences. – Volume 46, Issue 12. – 2014. – P. 54-64.
 1. Верстяк А. Розробка механізмів ефективного управління сталими ланцюгами постачань виробничого підприємства / А. Верстяк, С. Іщенко, О. Верстяк // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. – ВНЗ «Національна академія управління», 2017. – №2. – С. 84-94.
 2. Верстяк А. В. Оцінка ефективності функціонування української економіки в розрізі видів економічної діяльності / А. В. Верстяк, С. В. Іщенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Економіка : зб. наук. пр.  – 2017. – Вип. 789. – С. 69-76.
 3. Valeriy Rudenko, Vasyl Hryhorkiv, Myroslav Zaiachuk, Sviatoslav Ishchenko Social-geographic approaches to application of economic-mathematical modeling in Predicting the place of Ukrainian farming economies in food market commoditizat / Valeriy Rudenko, Vasyl Hryhorkiv, Myroslav Zaiachuk, Sviatoslav Ishchenko. – Часопис соціально-економічної географії: збірник наукових праць. – Випуск 23(2). – 2017. – С. 7-13.
 1. Григорків В. С. Про моделювання функцій максимального доходу та прибутку у хлібопекарному виробництві /  В. С. Григорків, С. В. Іщенко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – Вип. ІІ. Економічні науки. – С. 350-355.
 2. Іщенко С. В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми / С. В. Іщенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – 2010. – Вип. 495 : Економіка. – С. 67-72.
 3. Григорків В. С. Динамічна модель економіки з урахуванням ринку землі / В. С. Григорків, Л. М. Буяк, С. В. Іщенко // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. – Випуск 16. – С. 592-599.
 4. Іщенко С. В. Моделювання економіки з урахуванням економічної структури суспільства та ринку землі / С. В. Іщенко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІ (42). – Ч. І. – С. 111-120.
 5. Іщенко С. В. Моделювання ринку землі сільськогосподарського призначення / С. В. Іщенко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. IV (44). – С. 396-403.
 6. Іщенко С. В. Динамічна модель ринку землі сільськогосподарського призначення / С. В. Іщенко // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.13. – С. 335-342.
 7. Буяк Л. М. Динамічна модель ринку землі з урахуванням виробничих фондів сільськогосподарських підприємств /Л. М. Буяк, С. В. Іщенко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль : Вид-во Подільського держ. аграр.-техн. ун-ту, 2012. – № 11. – С. 203-210.
 8. Іщенко С.В. Модель ринку землі сільськогосподарського призначення з урахуванням економічної активності її власників / С. В. Іщенко // Збірник наукових праць. Економічні науки. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. – С. 193-203.
 9. Ищенко С. В. Рынок земли в Украине: анализ современного состояния и мировой опыт становления / С. В. Ищенко // Современный научный вестник. Серия: Экономические науки. – Белгород : Руснаучкнига, 2013. – № 01 (141). – С. 77-
 10. Григорків В. С. Динамічна модель економіки з урахуванням трансакційних витрат на ринку землі / В. С. Григорків, С. В. Іщенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2013. – Вип. 650-652. – С. 308-315.
 11. Verstiak А. Economic Growth and Beta-Convergence between EU and Ukraine / А. Verstiak, О. Verstiak, S. Ishchenko, S. Ziukov // International scientific research journal of Mykolas Romeris University, Lithuanian Academy of sciences, University of Wroclaw. – Vilnius. 2014 8 (no 1). – P. 128-139.
 12. Савко О. Я. Моделирование влияния производственных затрат промышленных предприятий на экономическую динамику / О. Я. Савко, С. В. Ищенко // Современный научный вестник. Серия: Экономические науки. – Белгород : Руснаучкнига, 2014. – № 39 (235). – С. 42-48.
 13. Григорків В. С. Моделювання фінансових потоків власників землі сільськогосподарського призначення з урахуванням впливу податків / В. С. Григорків, С. В. Іщенко // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 175-182.
 1. Іщенко С. В. Моделювання та аналіз іпотечного кредитування / С. В. Іщенко // Матер. студ. наук.-практ. конф. Чернівецького національного університету (11-12 травня 2006 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 283-284.
 2. Іщенко С. В. Про побудову виробничих функцій оптимального випуску / С. В. Іщенко // Матер. студ. наук.-практ. конф. Чернівецького національного університету (11-12 травня 2007 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці : Рута, 2007.– С. 333-334.
 3. Ярошенко О. І. Моделювання вартості іпотечного кредиту / О. І. Ярошенко, С. В. Іщенко // Маркетинг у сферах і галузях економіки регіону: Матер. ІІ Міжнар. (VI Всеукр.) наук.-практ. конф. для молодих вчених, аспірантів, студентів, м. Чернівці, 13-14 квітня 2007 р. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 115-117.
 4. Ярошенко О. І. Оптимізація кредитної політики ріелтера / О. І. Ярошенко, С. В. Іщенко // Thesis of conference reports “Dynamical system modeling and stability investigation”. – Kyiv, 2007. – C. 257-258.
 5. Іщенко С. В. Про моделювання ринку землі / С. В. Іщенко // Матер. Всеукр. школи-семінару „Сучасні інформаційні технології в економіці та досвід їх використання в навчальному процесі”, 28 лютого – 1 березня 2008 року. – Чернівці : АртДрук, 2008. – С. 73-75.
 6. Іщенко С. В. Про ціноутворення на ринку землі / С. В. Іщенко // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матер. І Міжнар. наук.-метод. конф. – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С.174-176.
 7. Іщенко С. В. Оцінювання вартості земельних ділянок за допомогою методу передбачуваного використання / С. В. Іщенко // Праці V–ї міжнар. школи-семінару «Теорія прийняття рішень», 27 вересня – 1 жовтня 2010 р. : тези доп. – Ужгород : УжНУ, 2010. – С. 107-108.
 8. Григорків В. С. Моделювання економіки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення / В. С. Григорків, С. В. Іщенко // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Збірник тез ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., 4–6 травня 2011 р. : тези доп. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 78-79.
 9. Іщенко С. В. Сучасний стан ринку землі в Україні / С. В. Іщенко // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Збірник тез ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., 4–6 травня 2011 р. : тези доп. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. С. 103-104.
 10. Іщенко С. В. Модель управління ресурсним потенціалом підприємства / С. В. Іщенко, Г. В. Флореску // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Збірник тез ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 4–6 травня 2011 р. : тези доп. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 105-106.
 11. Ishchenko S. V. Еconometric modeling of pricing as an example of land market / S. V. Ishchenko, N. O. Chernova // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Збірник тез ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 4–6 травня 2011 р. : тези доп. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 107-108.
 12. Іщенко С. В. Економіко-математичне моделювання як інструмент дослідження процесів формування ринку землі / С. В. Іщенко // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : Матеріали ХХ міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 316-317.
 13. Іщенко С. В. Проблематика становлення ринку землі в Україні / С. В. Іщенко // Інформаційні технології та моделювання в економіці : Зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; Черкаси, 23-25 квітня 2012 р. / Ред. кол. : Соловйов В. М. (відп. за випуск) та ін. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 115-116.
 14. Іщенко С. В. Моделювання прибутковості земельних ділянок / С. В. Іщенко // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку : Матер. ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 жовтня 2012 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 75-78.
 15. Іщенко С. В. Про особливості прийняття рішень в процесі формування земельного ринку / С. В. Іщенко // Праці VI міжнар. школи-семінару «ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ». – Ужгород : УжНУ, 2012. – С. 100.
 16. Verstaik A., Pityk O., Ishchenko S. Financial contagion in Baltic countries and Ukraine: copula modelling approach / Verstaik, O. Pityk, S.Ishchenko // In Proceedings of the 3-rd International Scientific Conference “Practice and research in private and public sector”, (Vilnius, Lithuania, 11 – 12 April 2013). – Mykolas romeris Univeristy, 2013. – P. 475-483. – [Electronic resource]. – Access mode : http://prpps.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/04/PRPPS-2013-PROCEEDINGS.pdf. Назва з екрану (ISSN 2029-7378).
 17. Григорків В. С. Проблематика становлення ринку землі в Україні / В. С. Григорків, С. В. Іщенко // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матер. ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 87-88.
 18. Іщенко С. В. Методологія визначення вартості земельних ділянок у США та інших країнах з розвиненою ринковою економікою / С. В. Іщенко // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матер. ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 135-136.
 19. Іщенко С. В. Моделювання ціноутворення на земельні ділянки на прикладі ринку землі Румунії / С. В. Іщенко, Б. В. Лелет // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матер. ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 137-138.
 20. Григорків В. С. Комплекс моделей економіки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення: формалізація, аналіз та експериментальні дослідження / В. С. Григорків, С. В. Іщенко // Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки : Матер. XXII Міжнар. наук.-практ. конф. II Міжнар. шумпетерівського економічного форуму (26-27 вересня 2013 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 127-128.
 21. Іщенко С. В. Експериментальне моделювання економіки на прикладі ринку землі сільськогосподарського призначення / С. В. Іщенко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України / Матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Гурзуф, 10-12 жовтня 2013 р. – Саки : ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. – С. 50-51.
 22. Іщенко С. В. Моделювання вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення / С. В. Іщенко// Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки», 24-25 квітня 2014 року. – Чернівці, 2014. – С. 344-347.
 23. Verstiak А. Economic growth and beta-convergence between EU and Ukraine / А.Verstiak, О. Verstiak, S. Ishchenko, S. Ziukov // In Proceedings of the 4-th International Scientific Conference “Practice and research in private and public sector”, (Vilnius, Lithuania, 14 – 15 May 2014). – Mykolas romeris Univeristy, 2014. – P. 66-74 – [Electronic resource]. – Access mode : http://prpps.mruni.eu/wp-content/uploads/2014/06/PRPPS-2014-PROCEEDINGS.pdf. Назва з екрану (ISSN 2029-7378).
 24. Григорків В. С. Моделі ринку землі сільськогосподарського призначення: апробація та адекватність / В. С. Григорків, С. В. Іщенко // Праці VIІ міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014. – С. 82.
 25. Григорків В. С. Економічний гістерезис та його особливості / В. С. Григорків, С. В. Іщенко // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 69-70.
 26. Іщенко С. В. Моделювання впливу виробничих витрат на економічну динаміку / С. В. Іщенко // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 99-100.
 27. Grygorkiv V. HYSTERESIS PHENOMENON IN THE ECONOMY OF UKRAINE / Grygorkiv V., Grygorkiv M., Ishchenko S., Verstiak A. // In Proceedings of the 5-th International Scientific Conference “Practice and research in private and public sector”, (Vilnius, Lithuania, 14 – 15 May 2015). – Mykolas romeris Univeristy, 2015. – P. 29–39 – [Electronic resource]. — Access mode : http://prpps.mruni.eu/wp-content/uploads/2012/11/PRPPS-20156.pdf. Назва з екрану (ISSN 2029-7378).
 28. Vasyl Grygorkiv, Andrii Verstiak, Mariia Grygorkiv, Svyatoslav Ishchenko. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference “Practice and Research in Private and Public Sector – May 14-15 , 2015, Vilnius, Lithuania” ISSN (online). 2015, P. 29-49.
 29. Vasyl Grygorkiv, Andrii Verstiak, Mariia Grygorkiv, Svyatoslav Ishchenko. Information system design for eco-economic monitoring // In the proceedings 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2015). – Sofia, Bulgaria, November 13-14th, 2015., P. 103-108.
 30. Іщенко С. В. Моделювання економічної динаміки з урахуванням впливу виробничих витрат промислових підприємств / С. В. Іщенко // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє. Матеріали IІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 року). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 238-240.
 31. Іщенко С. В. Моделювання фінансово-економічних процесів функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення / С. В. Іщенко // Економічко-математичне моделювання: зб. мат. Першої нац. наук.-метод. конф., 30 вересня – 1 жовтня 2016 р. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 149-151.
 32. Григорків В. С. Диференціальні моделі економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення / В. С. Григорків, С. В. Іщенко // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 100-101.
 33. Іщенко С. В. Моделювання виробничої діяльності підприємств із врахуванням ринкового попиту / С. В. Іщенко, І. С. Кушнір // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 75-76.
 34. Іщенко С. В. Порівняльний аналіз застосування методів SFA і DEA для оцінювання конкурентоспроможності економічних суб’єктів / С. В. Іщенко // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 77-78.
 35. Іщенко С. В. Застосування мережевих технологій в освіті / С. В. Іщенко // Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання : матеріали Всеукраїнської школи-семінару. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 31-32.
 36. Іщенко С. В. Застосування логіт-моделей при моделюванні поведінки споживача / С. В. Іщенко // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів : теорія, методологія, практика / Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (6-8 жовтня 2017 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ФО-П Сторожук О.В., 2017. – С. 18-20.
 37. Іщенко С.В. Застосування методу моделювання для дослідження виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств / С.В. Іщенко, І.Е. Карп // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції(Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 97-98.
 38. Іщенко С.В. Однорідність ринку нерухомості в Україні / С.В. Іщенко, Я.В. Мельник // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції(Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 99-100.