Савко Олександр Ярославович

Савко Олександр Ярославович
асистент кафедри економіко-математичного моделювання
Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність “Економічна кібернетика” (2008 р.).
Сфера наукових інтересів: економіко-математичне моделювання фінансово-економічних процесів.
Викладає курси: “Імітаційне моделювання економічних процесів”, “Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних”, “Автоматизація аналізу підприємницької діяльності” та ін.
Автор і співавтор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці

 1. Hryhorkiv V, Buiak L., Verstiak A., Hryhorkiv M., Savko O. Management software implementing within Ukrainian SMEs: Case study // CEUR Workshop Proceedings. 8th International Conference Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2018; Ceske Budejovice; Czech Republic; 1 June 2018 through 3 June 2018; Code 144074. Volume 2300, 2018, Pages 258-261.
 1. Vasyl Hryhorkiv, Lesia Buiak, Andrii Verstiak, Mariia Hryhorkiv, Olexandr Savko Enterprise application software implementation at the enterprise of wood processing industry: case study / Vasyl Hryhorkiv, Lesia Buiak, Andrii Verstiak, Mariia Hryhorkiv, Olexandr Savko // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. I-II (69-70). Економічні науки. – С. 142-151.
 1. Савко О.Я. Аналіз підходів та методик визначення та прогнозування фінансового стану підприємства // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка.–Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т., 2012. –392с.
 2. Савко О.Я. Особливості автоматизації аналізу фінансового стану підприємства // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 694-695. Економіка.–Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т., 2014.
 3. Савко О.Я., Ищенко С.В. Моделирование влияния производственных затрат промышленных предприятий на экономическую динамику // Современный научный вестник: Научно-теоретический и практический журнал. № 39 (235) 2014. Серия: Экономические науки.– Белгород: ООО «Руснаучкнига», 2014, – С. 42-48.
 4. Serhii Ziukov, Oleksandr Savko. Uncertainty in production planning. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference “PRACTICE AND RESEARCH IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR” (Vilnius, Lithuania, 14-15 May 2015). – Mykolas Romeris Univeristy, 2015.
 5. Modeling of Chaotic Behavior in the Economic Model / Volodymyr Rusyn, Oleksandr Savko // BOOK OF ABSTRACTS 8th CHAOS 2015 Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Henri Poincaré Institute, Paris, France, 26-29 May 2015, p. 110.
 6. Volodymyr Rusyn. Modeling of Chaotic Behavior in the Economic Model / Volodymyr Rusyn, Oleksandr Savko // Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM) – 2016. – P. 291-298.
 1. Ходаковська Н.Й., Савко О.Я. Актуальність проблеми автоматизації документообігу підприємств // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С. 402-404.
 2. Савко О.Я. Автоматизація діяльності кредитних спілок засобами інформаційної системи Акцент // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С. 354-355.
 3. Савко О.Я., Зюков С.В. Підтримка прийняття управлінських рішень засобами системи Акцент.//Праці V міжнародної школи-семінару «ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» . – Ужгород, УжНУ, 2010. – С. 183-184.
 4. Савко О.Я. Фінансовий аналіз засобами інформаційної системи підприємства // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 250-252.
 5. Савко О.Я. Використання ІТ-стратегії при інформатизації підприємства / Савко О.Я., Гуменюк М.В. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 252-254.
 6. Савко О.Я. Огляд методів та методик аналізу фінансового стану підприємства // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 329-330.
 7. Савко О.Я. Автоматизація обліку сировини засобами ІС «Акцент» // Інформаційні технології та моделювання в економіці: Зб. наук. пр. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції; Черкаси, 23-25 квітня 2012 р. / Ред. кол.: Соловйов В.М. (відп. За випуск) та ін. – Черкаси: Брама-Україна, 2012 – С. 196 – 197.
 8. Савко О.Я. Імітаційний підхід до прийняття фінансових рішень // Праці VI міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2012. – 256 с.
 9. Савко О.Я. Про методи визначення фінансового стану підприємства // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. – Чернівці: АртДрук, 2013. ‒ С. 228-229.
 10. Савко О.Я., Пройдаков Б.С. До питання про проектування бази даних CRM-системи // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. – Чернівці: АртДрук, 2013. ‒ С. 230-231.
 11. Савко О.Я., Кирилюк Б.І. Проектування інформаційної системи роздрібної торгівлі // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. – Чернівці: АртДрук, 2013. ‒ С. 232-233.
 12. Савко О.Я., Семенович Б.С. Автоматизація розрахунку фінансової стійкості // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. – Чернівці: АртДрук, 2013. ‒ С. 234-235.
 13. Oleksandr Savko. Bankruptcy prediction models review // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 28-29 квітня 2015 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2015. ‒ С. 15-16.
 14. Савко О.Я. Автоматизація обліку заробітної плати засобами ІС А2 // Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання : матеріали Всеукраїнської школи-семінару (Чернівці, 23-24 жовтня 2017 р.). ‒ Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. ‒ С. 50-52.
 15. Савко О.Я. Особливості автоматизації виробничого підприємства // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці :Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції (Чернівці, 18-19 травня 2017 р.). ‒ Чернівці : Друк Арт, 2017. ‒ С. 128-129.
 16.  Григорків В.С., Ходаковська Н.Й., Скращук Л.В, Савко О.Я. Автоматизація фінансового обліку в інформаційній системі Акцент 7.4 // Матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансова система країни: тенеденції та перспективи розвитку»], (Острог, 11-12 жовтня 2018 р.). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018.– С. 55-58.