Вінничук Ігор Станіславович

Вінничук Ігор Станіславович
асистент кафедри економіко-математичного моделювання, кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальності “Економічна кібернетика” (2007 р.) та “Інформатика” (2011 р.)
Сфера наукових інтересів: економіко-математичне моделювання та комп’ютерно-інформаційний моніторинг процесів тіньової економіки.
Викладає курси: “Технології розробки мовою Phyton”, “Системи прийняття рішень”, “Інформатика”, “Бізнес-аналітика”, “ERP та CRM системи”, “Інформаційні системи та бізнес-аналітика”.
Автор і співавтор  понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці

 1. BILOSKURSKYY, Ruslan; VERSTIAK, Andrii; VINNYCHUK, Igor. Sectoral Analysis of Environmental Economics: The View from Ukraine. Scientific Annals of Economics and Business, [S.l.], v. 66, n. 3, p. 321 – 334, sep. 2019. ISSN 2501-3165.
  http://saeb.feaa.uaic.ro/index.php/saeb/article/view/469
 1. Vinnychuk I. Shadow economy in Ukraine: Modelling and analysis / І. Vinnychuk, S. Ziukov // Business Systems and Economics. – Vilnius, 2013. ‑ Vol. 3 (2). – P. 141-152.
 2. Vinnychuk O. Research of economic growth in the context of knowledge economy / Vinnychuk, L. Skrashchuk, I. Vinnychuk // INTELLECTUAL ECONOMICS. – Vilnius, 2014. ‑ Vol. 8, No. 1(19), p. 116–127.
 3. Grygorkiv V. Legal and shadow economies interaction model: analysis of phase trajectory projection / V. Grygorkiv, Vinnychuk // Business Systems and Economics. – Vilnius, 2015. ‑ Vol. 5 (1). – P. 61-72.
 4. . Р. Білоскурський, О. Вінничук, І. Вінничук. Моделювання ухилення від сплати податків: економетричний підхід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2020. № 43. С. 232-236.
 1. Григорків В. С. Проблеми управління товарообігом торгівельного підприємства / В. С. Григорків, І. С. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : Книги-ХХІ. – 2007. – Вип. ІІ. Економічні науки. – С. 154-159.
 2. Буяк Л. М. Моделювання тіньової економічної діяльності в Україні / Л. М.Буяк, І. С. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці : ЧНУ. – 2009. – Вип. 456. Економіка. – С. 130-138.
 3. Вінничук І. С. Деякі підходи до моделювання тіньової економіки / І. С. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. – 2009. – Вип. 493. Економіка. – С. 149-154.
 4. Automation of enterprises: Ukrainian experience / Білоскурський Р.Р., Ю. Чалапчій, В.С. Григорків, А.В. Верстяк, І.С. Вінничук, М. Кушнір // 1st CEE Symposium on  Business Informatics. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009. – P. 173-180.
 5. Vasyl Grygorkiv, Ruslan Biloskurskyy, Andrii Verstyak, Ihor Vinnychuk Business Informatics Study in CEE Countries // Information Models of Knowledge (editors: K.Markov, V.Velychko,O.Voloshin), ITHEA, Kiev-Sofia, 2010. – P. 284-290.
 6. Вінничук І. С. Теоретичні аспекти детінізації економіки / І. С. Вінничук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ. – 2011. – Вип. ІІ (42). Економічні науки. – С. 9-14.
 7. Григоркив В. Учеба в виртульных мирах / В. Григоркив, Е. Винничук, И.Винничук // Problems of Computer Intellectualization (editors: V.Velychko, A.Voloshin, K.Markov). – ITHEA, Kyev, Ukraine-Sofia, Bulgaria, 2012. – С. 287-292.
 8. Вінничук І. С. Тіньова економіка як джерело спотворення інформації та прийняття економічних рішень / І. С. Вінничук // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – 2012. – №59. – С. 29-35.
 9. Григорків В. С. Найпростіші моделі економіки у випадку функціонування тіньового сектора / В. С. Григорків, І. С. Вінничук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Випуск 20. – С. 282-286.
 10. Винничук И.С. Качественный анализ моделей взаимодействия теневой и легальной экономики с учетом риска / И.С. Винничук // Современный научный вестник. Серия «Экономические науки» : научно-теоретический и практический журнал. – Белгород : Руснаучкнига. – 2012. – №18(130). – С. 57-62.
 11. Вінничук І.С. Модель взаємодії легальної та тіньової економік з розширеною економічною структурою суспільства / І.С. Вінничук // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – № 12 (38).– 2012. – С. 54-58.
 12. Вінничук І. С. Аналіз проекцій фазових траєкторій розв’язків моделі взаємодії тіньової та легальної економік / І. С. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці : ЧНУ. – 2015. – Вип. 730-731. Економіка. – С. 187-192.
 13. Вінничук І.С. Моделювання тіньової економічної діяльності //І.С. Вінничук, О.Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці : ЧНУ. – 2016. – Вип. 773-774. Економіка. – С. 171-177.
 14. Вінничук І.С. Аналіз впливу макроекономічних факторів на рівень тіньової економічної діяльності // І.С. Вінничук, О.Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці : ЧНУ. – 2017. – Вип. 790. Економіка.
 15. Бойчук М. В. Стохастичне моделювання та оптимізація поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції / М. В. Бойчук, О. Ю. Вінничук, І.С. Вінничук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці.
 16. Р. Білоскурський, О. Вінничук, І. Вінничук. Моделювання ухилення від сплати податків: економетричний підхід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 43. С. 232-236.
 1. Вінничук І. С. Модель ефективності рекламної кампанії /І. С. Вінничук // Матеріали ІІ Міжнародної (VI Всеукраїнської) науково-практичної конференції для молодих вчених, аспірантів, студентів [«Маркетинг у сферах і галузях економіки регіону»], (Чернівці, 13-14 квітня 2007 р). – Чернівці : Рута, 2007. – С. 23-25.
 2. Григорків В. С. Інформаційні моделі та системи управління товарооборотом підприємства / В. С. Григорків, І. С. Вінничук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Dynamical system modelling and stability investigation»], (Київ, 22-25 травня 2007 р.). – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2007. – С. 255.
 3. Григорків В.С. Математичне моделювання процесів тінізації економіки / В. С. Григорків, І. С. Вінничук // Матеріали дванадцятої Міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука (Київ, 15-17 травня 2008 р.).– К. : ТОВ «Задруга», 2008. – С. 113.
 4. Вінничук І. С. До проблеми моделювання тіньової економіки / І. С. Вінничук // Матеріали Всеукраїнської школи-семінар [«Сучасні інформа­ційні технології в економіці та дос­від їх вико­ристан­ня в навчальному проце­сі»], (Чернівці, 27 лютого – 1 березня 2008 р.). – Чернівці : АртДрук, 2008. – С. 50-51.
 5. Вінничук І. С. Підходи до дефініції явища тіньової економіки / І. С. Вінничук // Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 1-4 квітня 2009 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 68-69.
 6. Григорків В. С. Економічна інформатика та кібернетика в країнах Центральної і Східної Європи / В. С. Григорків, Р. Р. Білоскурський, О. Ю. Вінничук, А. В. Верстяк, І. С. Вінничук // Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 1-4 квітня 2009 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С.112-113.
 7. Biloskurskiy R., Vinnychuk E., Vinnychuk I., Khodakovs’ka N. Logistics in a Ukrainian Higher Educational Institution / In Abstract Proceedings of the 1st Olympus International Conference On Supply Chains [“ICSC ‘10”], (Katerini, Greece, 01–02 October 2010 р). – Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki, 2010. – P. 50.
 8. Biloskurskiy R., Vinnychuk E., Vinnychuk I., Khodakovs’ka N. Logistics in a Ukrainian Higher Educational Institution / In Proceedings of the 1st Olympus International Conference On Supply Chains [“ICSC ‘10”], (Katerini, Greece, 01–02 October 2010 р). – Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki, 2010.  –1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 256 Mb RAM ; Windows 2000, XP, Vista, 7 ; IE, Acrobat reader.– Назва з контейнера.
 9. Vasyl Grygorkiv, Ruslan Biloskurskyy, Andrii Verstyak, Ihor Vinnychuk Business Informatics Study in CEE Countries // Праці V–ї Міжнар. конф. [«Modern (elecronic) Learning, Сучасна (е-) освіта, Інформаційні технології в освіті»], (Київ, 9 –10 вересня 2010 р). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 59-
 10. Вінничук І. С. Моделювання впливу рівня оподаткування на обсяги тіньової економіки / І. С. Вінничук // Праці V-ої Міжнародної школи-семінару [«Теорія прийняття рішень»], (Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р.). – Ужгород : УжНУ, 2010. – С. 38.
 11. Вінничук І. С. Інтеграція обчислювальних можливостей MatLab та Windows-орієнтованих додатків / І. С. Вінничук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 44-46.
 12. Вінничук І. С. Тіньова економіка як результат ухилення від сплати податків / І. С. Вінничук, У. В. Гуменюк // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 46-47.
 13. Вінничук І. С. Модель управління недержавним пенсійним фондом / І. С. Вінничук, А. Ю. Штефаніца // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 48-50.
 14. Вінничук І. С. Стабілізаційний ефект тіньової економіки / І. С. Вінничук // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера»], (Чернівці, 14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 132-133.
 15. Вінничук І. С. Огляд прямих методів вимірювання обсягів тіньової економіки / І. С. Вінничук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Інформаційні технології та моделювання в економіці»], (Черкаси, 23-25 квітня 2012 р.). – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 47-48.
 16. Vinnychuk I. S. Decision making in the shadow economy legalization processes / I. S. Vinnychuk // Праці VI Міжнародної школи-семінару [«Теорія прийняття рішень»], (Ужгород, 1 – 6 жовтня 2012 р.). – Ужгород : УжНУ, 2012. – С. 44-45.
 17. Григоркив В. Учеба в виртульных мирах / В. Григоркив, Е. Винничук, И.Винничук // Праці VII Міжнародної конференції [«Modern (electronic) Learning» (MeL)], (Київ, 13-14 вересня 2012 р.). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 38-39.
 18. Vinnychuk I. Shadow economy in Ukraine / І. Vinnychuk, S. Ziukov // In Proceedings of the 3-rd International Scientific Conference «Practice and research in private and public sector», (Vilnius, Lithuania, 11 – 12 April 2013). – Mykolas Romeris Univeristy, 2013. – P. 320-328. – [Electronic resource]. – Access mode : http://prpps.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/04/PRPPS-2013-PROCEEDINGS.pdf. Назва з екрану (ISSN 2029-7378).
 19. Григорків В.С. Проектування системи підтримки прийняття рішень для моделей взаємодії легальної та тіньової економік / В. С. Григорків, І. С. Вінничук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 14-17 травня 2013 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 85-86.
 20. Вінничук І. С. Стійкість державного боргу з урахуванням тіньової економіки / І. С. Вінничук, З. Ю. Лесик // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 14-17 травня 2013 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 40-41.
 21. Вінничук І. С. Актуальність створення бізнес-додатків на базі ANDROID / І. С. Вінничук, В. І. Семанів // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 14-17 травня 2013 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 42-43.
 22. Вінничук І. С. Взаємодія тіньової економіки та системи державного управління / І. С. Вінничук, А. Ю. Штефаніца // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 14-17 травня 2013 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 42-43.
 23. Григорків В. С. Моделі економіки з урахуванням тіньового сектору : аналіз та експериментальне дослідження / В. С. Григорків, І. С. Вінничук // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму [«Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки»], (Чернівці, 26-27 вересня 2013 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 125-126.
 24. Vinnychuk O. Research of economic growth in the context of knowledge economy O. Vinnychuk, Vinnychuk, L. Skrashchuk // In Proceedings of the 4-rd International Scientific Conference «Practice and research in private and public sector – 2014», (Vilnius, Lithuania, 14 – 15 May 2014). – Mykolas Romeris Univeristy, 2014. – P. 75-84. – [Electronic resource]. – Access mode : http://prpps.mruni.eu/ http://prpps.mruni.eu/?page_id=253/PRPPS-2014-PROCEEDINGS.pdf. Назва з екрану (ISSN 2029-7378).
 25. Вінничук І. С. Експериментальне дослідження взаємодії тіньової та легальної економік / І. С. Вінничук // Праці VIІ Міжнародної школи-семінару [«Теорія прийняття рішень»], (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 р.). – Ужгород : УжНУ, 2014. – С. 57-58.
 26. Grygorkiv Analysis of simulation experiments with shadow and legal economies interaction model / V. Grygorkiv, I. Vinnychuk // In Proceedings of the 4th International Scientific Conference “WHITHER OUR ECONOMIES – 2014” (Vilnius, Lithuania, 12-13 November 2014). – Mykolas Romeris Univeristy, 2014. – P. 132-141. – [Electronic resource]. – Access mode :http://woe.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/06/Proceedings-WOE-2015-02-03-patikslintas.pdf (Business Source Corporate Plus database)
 27. Vinnychuk I. Parameters simulation in the model of legal and shadow economies functioning // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 26-27.
 28. Бердник А. В. Розробка мобільних додатків для бізнес-симуляції / А. В. Бердник, І. С. Вінничук // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 36-37.
 29. Тимчишин А. Ф. Розробка програмного забезпечення для бізнес-планування / А. Ф. Тимчишин, І. С. Вінничук // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 175-177.
 30. Лесик З. Ю. MIMIC-модель як інструмент моделювання тіньової економіки / З. Ю. Лесик, І. С. Вінничук // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 106-107.
 31. Grygorkiv V., Vinnychuk I., Vinnychuk O. Legal and shadow economies interaction model and the risk of shadow economic activity / V. Grygorkiv, I. Vinnychuk, O. Vinnychuk // In Proceedings of the 5th International Scientific Conference “PRACTICE AND RESEARCH IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR-2015” (Vilnius, Lithuania, 14-15 May 2015). – Mykolas Romeris Univeristy, 2015. – 7-17. – [Electronic resource]. – Access mode : http:// http://prpps.mruni.eu/wp-content/uploads/2012/11/PRPPS-20156.pdf. Назва з екрану (ISSN (online) 2029-7378). (Business Source Corporate Plus database)
 32. Vinnychuk I. Modeling of shadow economic activity : econometric approach / Vinnychuk I., Vinnychuk O. // Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції [«Транскордонне співробітництво : ключові ідеї та перспективи»], (Чернівці, 20-22 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 165-166.
 33. Vinnychuk I. Simulation experiments with parameters of legal and shadow economies interaction model / Vinnychuk I., Vinnychuk O. // Праці V-ї Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» ПІКТ-2016], (Чернівці, 21-24 травня 2016 р.). – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2016.– С. 105-107.
 34. Вінничук І.С. Аналіз результатів обчислювальних експерементів з моделлю функціонування легального та тіньового секторів економіки / I. С. Вінничук, О. Ю. Вінничук // Матеріали IІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції [Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність : погляд із минулого в майбутнє], (Чернівці, 21-22 жовтня 2016 року). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 235-237.
 35. Вінничук І.C. Оптимізація систем масового обслуговування / І.С. Вінничук, К.В. Гербут // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 травня 2017 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 39-40.
 36. Вінничук І.C. Автоматизація управління складом підприємства / І.С. Вінничук, Ю.В. Мантуляк // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 травня 2017 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 41-42.
 37. Вінничук І.C. Автоматизація діяльності туристичних операторів / І.С. Вінничук, А.Ю. Мислюк // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 травня 2017 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 43-44.
 38. Вінничук І.С. Чат-боти як інструмент підвищення ефективності бізнесу / І.С. Вінничук, А.Ю. Мислюк // Матеріали Всеукраїнської школи-семінару [«Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання»], (Чернівці, 23-24 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 17-18.
 39. Вінничук І.С. Сучасний інструментарій інтелектуального аналізу даних / І.С. Вінничук // Матеріали Всеукраїнської школи-семінару [«Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання»], (Чернівці, 23-24 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 19-20.
 40. Вінничук О. Характерні особливості дослідження економічного зростання з урахуванням індексів сталого розвитку / О. Вінничук, І. Вінничук // Матеріали науково-практичної конференції [«Сталий розвиток місцевих громад : роль економічної освіти та науки»], (Чернівці, 9-10 листопада 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 38-40.
 41. Вінничук І.С. Використання хмарних інформаційних технологій в державному управлінні / І.С. Вінничук // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 63-64.
 42. Vinnychuk Olena, Vinnychuk Igor Relationship between corruption and economic growth: the case of eastern europe countries Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – C. 46-48.
 43. Верстяк А.В. Впровадження інформаційних систем в управлінні об’єднаними територіальними громадами // А.В. Верстяк, І.С. Вінничук // Матеріали Національної науково-методичної конференції «Цифрова економіка», 4-5 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2018. – С. 61-63. Джерело: https://sites.google.com/kneu.edu.ua/digital-economy-kneu/результати-конференції/збірник-матеріалів-конференції
 44. Biloskurskyy Ruslan, Verstiak Andrii, Vinnychuk Igor. Sectoral analysis of environmental economic: the view from Ukraine // In proceedings of the 2nd International SCIENVIR Conference “Scientific Convergence and Interdisciplinarity in EU Environmental Research”, June 7-9, 2018, Iaşi, Romania. – P. 21.
 45. Вінничук І.С. Використання хмарних інформаційних технологій в державному управлінні / І.С. Вінничук // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 63-64.
 46. Вінничук І.С. Особливості розвитку та автоматизації банківської системи / І.С. Вінничук, Р.П. Лакуста // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 65-66.
 47. Vinnychuk O., Vinnychuk I. Relationship between corruption and economic growth: the case of Eastern Europe countries // Transformation of System of International, National, and Local Markets [Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків]: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія), 29-30 квітня, 1 травня 2020 р. Чернівці, 2020. C. 46-48 с.
 48. Вінничук О.Ю., Вінничук І.С. Бізнес-аналітика в епоху Big Data: конкурентні переваги // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 15-16 квітня 2021 р.). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 42-43.
 49. Вінничук І.С., Масюк Х.М. Автоматизація оновлення курсу валют у системі ODOO // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 15-16 квітня 2021 р.). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 37-39.
 50. Вінничук І.С., Маханець Б.О. Мінімізація ризиків у цифровій економіці // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 15-16 квітня 2021 р.). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 40-41.